Klart for fiske etter makrellstørje
Publisert 20.08.2018 13:20
Oppdatert 20.08.2018 13:40
Klart for fiske etter makrellstørje
Fredag 24. august går startskuddet for et forskningsfiske etter makrellstørje, der det er sportsfiskerne som skal stå for fangingen av gigantfiskene.

​​Denne høsten får noen få utvalgte sportsfiskerteam forsøke seg med fiskestang etter størja, men da som et verktøy i handa på havforskningen. Et begrenset antall fisketeam, som besitter nødvendig kompetanse og utstyr, har på oppdrag fra forskerne fått fisketillatelse til innfanging og merking av makrellstørje. Hensikten er å innhente mer kunnskap om størja.

Superfisken som kom tilbake

På 50- og 60-tallet var det et eventyrlig fiske etter makrellstørje langs norskekysten. Den blåfinnede tunfisken som den også kalles, kom i store stimer og lot seg fange i nyutviklede fiskeredskaper som snurrevad. Med tunfisken fulgte et hardt fiske, etablering av hermetikkfabrikker, og i det hele tatt mye velstand. Så skjedde det som har skjedd før, overfiske knakk bestanden, og snart var tunfisken borte. 
Siden dette er en art som gyter på få steder, for deretter å leve sitt liv i åpent hav og langs kysten i en lang rekke land fra Afrika i sør, til Norge i nord, så krever den en overnasjonal forvaltning. Det er derfor etablert en internasjonal tunfiskkommisjon (ICCAT) som har et overordnet ansvar for å forvalte tunfisken på en god måte. Etter mange års fredning er det gledeligvis igjen observert store størjer på jakt etter sild og makrell langs norskekysten. Nå er det åpnet for et forsiktig fiske fra ICCAT, og Norge har en liten kommersiell kvote på noen få tonn.

Ikke sportsfiske, ennå...

Det fisket som starter nå er ikke et sportsfiske, men et forskningsfiske, selv om det benyttes sportsfiskere i innsamlingsjobben da det er den mest humane og effektive måten å samle inn 20 makrellstørjer for merking. Det er Havforskningsinstituttet (HI) som har ansvaret for forskningsprosjektet, og som har lyst ut og organiserer selve fisket. NJFF deltar som samarbeidspartner, og bistår HI i kommunikasjon og annet praktisk som kan komme på. Det er ingen hemmelighet at NJFF engasjerer seg for å få tildelt en rettferdig del av den norske tunfiskkvoten som en ren sportsfiskerkvote. Vi kan ikke se noen god grunn til å forvalte tunfiskene som en art det kun kan høstes av i et tradisjonelt kommersielt fiske. Erfaringer fra andre steder i verden, som USA og Kanada, er at kommersielt fiske og sportsfiske kan gå hånd i hånd.  Det viktigste er ikke hvem som fisker fisken, men at den forvaltes fornuftig og i et langsiktig perspektiv.

NJFF sitt innspill til fiskeriforvaltningen vedrørende størjefiske.pdf

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.