Klimautfordringer og satsing på fornybar energi
Publisert 02.05.2019 12:04
Oppdatert 03.05.2019 14:40
Klimautfordringer og satsing på fornybar energi
Utbygging av ny fornybar energi er et satsingsområde for myndighetene. NJFFs engasjement skal sikre at hensynet til jakt- og fiskeinteressene blir ivaretatt.

​​​​​Nylig vedtok NJFFs forbundsstyre en energipolitisk plattform. Engasjementet mot vindkraft brer om seg, og dette vil det bli mye fokus på framover. Samtidig er også engasjementet rundt vannkraft stort. Ildsjeler i organisasjonen har brukt tusenvis av timer på blant annet å få opp minstevannføringen i populære lakseelver.

NJFF har et sterkt engasjement for fisken og livet i vassdragene som rammes av kraftutbygging​. -Det er flott at NJFF er tydelige og har et stort engasjement i saker som berører naturen. Vi jobber for at hensynet til naturmangfold og utøvelse av jakt og fiske blir godt ivaretatt, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.  

Aftenposten innsikts maiutgave​ har en fyldig artikkel om vannkraft. Her spør de: Hvordan veie fornybar og lønnsom kraftproduksjon opp mot verdien av naturmangfold? 

Forandrer landskapet

Over 70 prosent av våre største vassdrag er regulert, og et område som tilsvarer mer enn halvparten av det totale vannarealet i Norge, er neddemmet. Reguleringene har forandret hele landskap. Elveleier er tørrlagte eller har sterkt redusert vannføring. Vannmagasiner tappes kraftig opp og ned. De som ønsker å få tilbake noe av de naturlige forholdene, kjemper for hele økosystemer i og rundt vassdragene, der alt fra fossekall til villaks er avhengig av vannet, skriver Aftenposten. 

NJFFs prosjektleder villaks, Alv Arne Lyse, har et enormt engasjement når det gjelder minstevannføring i populære lakseelver som Årdalselva. – Dette er veldig viktig for oss som liker jakt og fiske. Tørrlagte elver, kraftledninger, anleggsveier og dammer går ut over villrein, ryper og fisk, sier Lyse til Aftenposten.

Les hele artikkelen i Aftenposten her.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.