Kompensasjon til frivillige organisasjoner for inntektsbortfall grunnet Korona
Publisert 24.03.2020 13:58
Oppdatert 25.03.2020 07:53
Kompensasjon til frivillige organisasjoner for inntektsbortfall grunnet Korona
Gode nyheter for foreningene! NJFF nådde fram med vår argumentasjon til regjeringen, så nå vil også våre små arrangement kvalifisere til kompensasjon.

​​I tråd med retningslinjer fra myndighetene er alle arrangementer avlyst fremover, og for mange av våre foreninger og fylkeslag kan dette få store økonomiske konsekvenser da inntekter helt eller delvis bortfaller.

Regjeringen annonserte 18. mars en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av pålegg fra helsemyndighetene. Kompensasjonen skal innrettes med en ordning for kultursektoren (anslått til 300 millioner) og en felles ordning for idretten, det frivillige kulturlivet og frivillige organisasjoner, herunder friluftsliv (anslått til 600 millioner). Kompensasjonsordningene skulle gjelde for perioden 5. mars-april 2020.

I ordningen lå et forslag på at dette kun skulle gjelde for aktiviteter og arrangementer med mer enn 50 deltakere. NJFF har sammen med Norsk Friluftsliv og Frivillighet Norge arbeidet for å få dette kravet endret til også å gjelde arrangementer med færre enn 50 deltakere. De færreste av NJFFs arrangementer omfatter over 50 deltakere. Vi er lettet over at dette kravet nå er tatt bort i myndighetenes forslag til kompensasjonsordning. KUD jobber med å utarbeide regelverket for ordningen, og det går denne uke ut på en lynrask høring via Frivillighet Norge.

NJFF vil følge opp høringen og informere så snart vi vet noe mer om hvordan ordningen skal praktiseres.  


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.