Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten
Publisert 25.03.2020 09:05
Oppdatert 25.03.2020 12:06
Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten
Oppdrettsnæringen ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. NRK melder at Fiskeriministeren vurderer å lempe på lovverket og tillate redusert kontroll med lakselus. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.

​​​Organisasjonene Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond (WWF), Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Reddvillaksen er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn når man nå iler til med hastetiltak i kjølvannet av koronakrisen. De har sendt et brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, der de påpeker problematikken.

Koronakrisen er en stor nasjonal trussel og en utfordring for hele samfunnet. Krisehjelp er nødvendig for å sikre at flest mulig av de som rammes har en arbeidsplass å komme tilbake til når dette er over. Men vi er samtidig opptatt av at de tiltakene som iverksettes ikke må gå for hardt på bekostning av andre viktige samfunnshensyn, som et allerede presset naturmiljø, skriver organisasjonene i brevet.

Langvarige konsekvenser

Generalsekretær Eldar Berli i NJFF påpeker at kortvarige tiltak for å redde en bransje i knipe, kan få langvarige konsekvenser for naturen og dermed også andre næringer og interesser. 
- Villaksen og sjøørreten sliter "Big time". Innsiget av villaks til kysten er mer enn halvert siden 80-tallet. De største truslene mot de ville laksefiskene er i følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning relatert til oppdrettsvirksomheten, nemlig lakselus og rømming. Dersom man nå iverksetter tiltak som øker lakseluspresset midt i utvandringstiden fra elvene, som er den mest sårbare tiden for de ville laksefiskene, så kan det gi langvarige negative konsekvenser for de allerede sårbare bestandene. Det vil vi på det sterkeste advare mot.

Unntakslov og hastevedtak

For å redusere de negative samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaepidemien vedtok Stortinget 21. mars en unntakslov som gir regjeringen rett til å fatte hastevedtak, den såkalte koronaloven. I nettsak fra regjeringen om loven står det følgende: «Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ikke full oversikt over hvilke tilpasninger som kan bli nødvendige for å ivareta viktige samfunnsfunksjoner, annet enn at det vil måtte innføres tilpasninger som ikke kan hjemles i gjeldende lover». 

Vi registrerer at oppdrettsindustrien er tidlig ute og ønsker unntak hjemlet i denne kriseloven, skriver organisasjonen i brevet til ministeren. Næringen ber om å få sette mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus. Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, er innstilt på å lette opp, og være mer fleksible med hensyn til rapportering av lusetall.

Norsk fiskeoppdrett bør heller søke om støtte på samme måte som all annen næringsvirksomhet som har ekstraordinære utfordringer på grunn av koronautbruddet, enn å be om økt produksjon og reduserte krav til sykdomskontroll. De undertegnende organisasjonene mener det er åpenbart at regjeringen ikke bør gi næringen fritak fra miljøkrav hjemlet i gjeldende lover og forskrifter.

Slik vi forstår Koronaloven omfatter den ikke mulighet for å gi midlertidig unntak fra gjeldende lover og forskrifter med tanke på å tillate mer fisk i oppdrettsanleggene enn det som er fastsatt i konsesjonene. Den kan heller ikke unnta oppfølging av det viktige arbeidet med å registrere og bekjempe lakselus.​​

Koronakrisen kan bli dramatisk også for villaksen (PDF)​- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.