Krafttak mot invasjonen fra øst - inviterer til felles innsats mot pukkellaks
Publisert 14.02.2020 10:45
Oppdatert 14.02.2020 12:51
Krafttak mot invasjonen fra øst - inviterer til felles innsats mot pukkellaks
Pukkellaksen, en trussel fra øst.
NJFF inviterer til et krafttak mot pukkellaks i norske lakseelver. –Skal vi møte utfordringen med en økende spredning av den uønskede pukkellaksen i våre vassdrag må det konkrete tiltak til, og det haster, sier styrerepresentant Bjarte Erstad som også er leder i NJFFs sportsfiskeutvalg.

​​​En ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viser at invasjonen av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, og produktiviteten til lokal laksefisk. Klima spiller inn, de siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig. Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorganismer og andre arter, og det gir grunn til ytterligere bekymring med tanke på de sårbare bestandene av ville laksefisk vi forvalter i nord.

En uønsket gjest

Pukkellaks finnes naturlig i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. De siste årene har vi sett en bekymringsfull utvikling med stadig større mengder pukkellaks i stadig flere vassdrag. Problemet er naturlig nok størst i vårt nordligste fylke, men vi ser også bekymringsfulle tegn på spredning videre sørover.

Pukkellaksen produserer millioner av yngel som konkurrerer med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting. Noen beskriver det som en veritabel støvsuging av elvebunnen.

Tusenvis av gytende pukkellaks invaderer nå norske vassdrag i toårige sykluser. Disse syklusene er så markante at vi kan forutsi hvilke år det er viktig med en større innsats for å møte invasjonen. Vi vet derfor at det vil komme en ny bølge av pukkellaks i 2021, og det er derfor viktig å bygge opp en god beredskap for å stå imot invasjonen i elvene innen den tid.

Inviterer til å etablere en beredskap

Et tiltak som har vist seg å være effektivt for å redusere negative konsekvenser av pukkellaks, er målrettet utfisking, særlig i elva når den går opp der.
NJFF har lokallag og engasjerte sportsfiskere i de aller fleste elvene. Dersom myndighetene vil være på offensiven og sette av ressurser til nødvendige tiltak, så skal vi bidra med vårt, sier Bjarte Erstad, men det haster! Han ser for seg en koordinert innsats ledet av miljøforvaltningen. 


​Det haster med konkrete tiltak, sier Bjarte Erstad


Finnmark er den delen av landet som har kjent sterkest på invasjonen av pukkellaks.
Vi har kjent på fortvilelsen når vi står med vaderne på og haler opp tusenvis av pukkelaks fra våre elver, sier Geir Thrane, leder i NJFF-Finnmark. I 2019 fisket vi 9,6 tonn pukkellaks i våre elver!

​Vi inviterer miljømyndighetene med på laget for å etablere en beredskap i de mest sårbare områdene våre. Vi i NJFF kan bidra i det praktiske arbeidet med utfisking av pukkellaks i elvene. Det krever en stor innsats, men vi er da også mange frivillige som kan bidra, og vi har erfaring fra dette fisket i flere Finnmarkselver.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.