Krepsesesongen starter 6.august
Publisert 08.02.2016 19:01
Oppdatert 07.03.2016 16:13
Krepsesesongen starter 6.august
Edelkreps - Stock photo © Dieter Meyrl
De første mørke august-kveldene er i anmarsj, og med dem kommer oppstarten av krepsefisket: Fra klokka 18 i dag er det lov til å fiske ferskvannskreps de stedene der dette er tillatt. Husk minstemålet på 9,5 cm, og desinfisering av utstyret!

Krepsefisket starter klokka 18.00 torsdag 6. august og varer fram til og med mandag 14. september. Merk likevel at det er litt ulike regler i ulike vassdrag: Miljødirektoratet fastsetter sentrale bestemmelser for fisket etter edelkreps, men det er Fylkesmannen som fastsetter lokale regler.​​​ Sjekk derfor på nettsidene til Fylkesmannen der du skal fiske, før du drar ut på krepsing.

Edelkreps (Astacus astacus) finner du i hovedsak i de sørøstlige delene av landet, men det finnes også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Det er registrert totalt ca. 600 ferskvannslokaliteter med edelkreps i Norge. Steinsfjorden (Buskerud) er Norges viktigste krepselokalitet, og fangstene her utgjør nær 30 prosent av totalen.


Minstemål og krepsepest

Edelkrepsen er lista under Bern-konvensjonen, og klassifisert som sterkt trua i Norsk rødliste 2010. Derfor er det et begrensa fiske som er tillatt, og det er viktig å følge reglene:

Minstemålet for krepsen er 9,5 centimeter (måles fra spissen av pannehornet til enden av halen). Kreps under minstemålet skal settes ut igjen straks, og må verken oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas eller avlives.

Vel så viktig er det å hindre spredning av krepsepest: Edelkreps helt forsvarsløs mot sykdommen. Den fremmede arten signalkreps er motstandsdyktig mot sykdommen, men kan være smittebærer. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil også krepsepesten forbli i vassdraget for godt. 


Menneskelig spredning​​

– Krepsepest sprer seg hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, fangst med infisert utstyr eller elvepadling, sier fungerende seksjonsleder Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet.

Derfor skal krepseutstyr enten være helt tørt eller desinfisert før det blir brukt i et nytt vassdrag. Krepseåte (fisk) skal ha opphav fra samme vassdrag. Det er videre forbudt å flytte kreps til andre vassdrag eller lokaliteter, kaste syk eller død kreps ut i vassdrag eller tømme vann fra ett vassdrag til et anna.


​​Mest utbredt sørøst i Norge

Edelkrepsen er mest utbredt i Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. I vassdragene er det regionale og lokale reguleringer av fisketid, åtebruk og maskevidde. Sjekk derfor reglene for krepsing i det aktuelle vassdraget før du starter. 

I Buskerud fylke er fisketidene som følger:

  • I Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner er fangst av kreps kun tillatt fra 10. august klokken 18.00 til og med 17. august.
  • I resten av Buskerud er fangst av kreps tillatt fra 6. august klokken 18.00 til 15. september.

Merk at det på grunn av krepsepest er det forbudt å krepse i Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam (med sideløp opp til første vandringshinder), i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og på norsk side i Store Le.


Lær mer om edelkrepsen​

Retten til krepsefisket tilhører grunneier. Den som krepser må ha egen rettighet, eller tillatelse fra grunneier. Barns frie fiske etter innlandsfisk gjelder ikke for edelkreps.

​Lyst til å prøve deg på krepsing? Da kan du laste ned en brosjyre på Miljødirektoratets nettsider. Hvis du vil lære mer om edelkrepsen som art, finner du mye nyttig informasjon på Miljøstatus.no

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.