Kunstig lys tillatt på villsvinjakt
Publisert 09.06.2021 09:11
Oppdatert 09.06.2021 10:35
Kunstig lys tillatt på villsvinjakt
Stortinget vedtok fredag 4.juni en endring i viltloven, som innebærer at det nå blir åpnet for bruk av kunstig lys på villsvinjakt.

​​Et nytt punkt i §20 i viltloven angir at kunstig lys vil være tillatt for: d) jakt på villsvin når jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.​​

- Dette har i lengre tid vært en sak Norges Jeger- og Fiskerforbund har jobbet for å få på plass, sier Vidar Nilsen, ​jaktkonsulent i NJFF.

- Det pågår et arbeid med modernisering av hele viltloven – en lovprosess som vil pågå over en lengre periode. Bakgrunnen for en egen lovproposisjon om bruk av kunstig lys på villsvinjakt er begrunnet i behovet for rask gjennomføring av tiltak for å redusere bestanden av villsvin i Norge. Mulighet for bruk av kunstig lys er avgjørende for effektiv villsvinjakt, og vedtaket som nå er fattet innfrir langt på vei et av vedtakene fra forrige landsmøte i NJFF, forklarer Nilsen. 

Les om landsmøtevedtaket her: NJFF Nyheter Kunstig-lys-til-jegerne.aspx.​

Hva er kunstig lys?

Da Landbruks- og Matdepartementet hadde saken på høring var det opprinnelig foreslått en definisjon av kunstig lys som i praksis ville omfattet det aller meste av digital teknologi, samt at det skulle begrenses til kun å være tillatt med «synlig lys» ved ettersøk av hjortevilt. Selv om dagens definisjon av «kunstig lys» er uklar, ville departementets forslag etter NJFF sitt syn bidra både til unødige innstramminger og ytterligere uklarheter. 

Les mer om NJFFs syn her: NJFF Nyheter Endringer-i-viltloven.aspx

I lovforslaget som ble fremlagt for Stortinget var definisjonen utelatt, og erstattet med departementets tolkning av hva de anser som «kunstig lys», og at begrepet må tolkes i lys av samfunnsutviklingen. NJFF mener regler som omhandler hvilke gjenstander som er tillatt/forbudt å bruke i forbindelse med jakt, bør være fastsatt i lov eller forskrift.  Justiskomiteen kom til den samme konklusjonen, og ber departementet foreta en nærmere utredning om bruk av kunstig lys i den pågående revisjonen av hele viltloven.

Fra Næringskomiteens merknader:
Komiteen mener derfor at det må gjøres en utredning med sikte på å avklare definisjonen av begrepet «kunstig lys» i viltloven. En slik utredning bør blant annet se nærmere på følgende:

  • Avgrensning mellom håndholdte enheter og våpenmonterte enheter.

  • Om det er i strid med intensjonen i viltloven å forby digitale enheter til observasjon og videopptak hele døgnet, som håndholdte enheter, basert på om utstyret potensielt kan brukes i dårlig lys.

Komiteen uttrykker videre i sine merknader  2. Komiteens merknader - stortinget.no bekymring for departementets forsøk på å bruke proposisjonen (uten å komme med en lovdefinisjon), for å innsnevre hva som menes med kunstig lys.

- NJFF er fornøyd med Stortingets vedtak, og ser frem til at temaet får en ny og grundig gjennomgang sammen med den øvrige moderniseringen av viltloven, avslutter jaktkonsulenten.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.