Kvinnene tar sin naturlige plass i jegermiljøet
Publisert 23.11.2020 12:36
Oppdatert 24.11.2020 08:44
Kvinnene tar sin naturlige plass i jegermiljøet
Foto: Kalle Meidell
Den delen av friluftslivet som omhandler jakt, fiske og friluftsliv har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har kvinneandelen økt, og det blir stadig flere kvinner!

​​​NJFF jobber for at flere kvinner skal komme seg ut i skog og mark og bli aktive jegere og fiskere. For å få til dette mener NJFF at det er viktig å tilby aktiviteter med en klar opplæringsprofil og skape gode, sosiale miljøer for kvinner i våre foreninger.

NJFF ønsker å være attraktive ved å løfte frem gode rollemodeller, vise frem mangfoldet av kvinnelige jegere og trygge den kvinnelige jegerprøvekandidaten med et bredt tilbud av jaktaktiviteter for kvinner. Gode foreninger med tilbud og aktiviteter trekker til seg kvinner. Solemskogen JFF er et eksempel på dette, hvor nå 40 % av de kvinnelige medlemmene i Oslo har valgt å bli medlem i deres forening.

I 2020 har over 132 foreninger rundt om i hele landet søkt om tilskudd til å avholde nesten 700 forskjellige aktiviteter for kvinner. Det har blitt avholdt alt fra matkurs, jaktturer, sosiale kvelder på skytebanen, fluebindingskvelder og mye, mye mer. Dessverre har koronapandemien gjort at noen aktiviteter har blitt avlyst, men nye muligheter til å bli med på aktiviteter kun for kvinner kommer. 

Vekst i kvinnelige medlemmer 

Andelen kvinnelige medlemmer i NJFF har hatt en jevn vekst de siste årene. I utgangen av oktober 2020 var kvinneandelen blant medlemmer i NJFF 14,20 %. Medlemskategorien familiemedlemskap har bidratt sterkt her til at flere kvinner nå er medlemmer. Vårt mål er at andelen kvinner i NJFF skal være 20 % innen 2025 og at andelen kvinner under 30 år skal være 50 % innen samme tid.​​

Selvsagt jakter kvinner

At det tradisjonelt har vært menn som fisker og jakter, mens kvinner lager og sanker mat er en rollefordeling som kanskje ikke er helt korrekt. En jegergrav i Peru er nylig oppdaget, og der lå det en ung kvinne på 19 år, skriver NRK. Sammen med kvinnen ble det funnet jaktredskaper som ble benyttet til storvilt. Ved å gjennomgå gamle arkiv fant de at 50 % av jegerne i disse samfunnene var kvinner. ​

Andelen kvinnelige jegere i Norge øker stadig. Totalt var det ved utgangen av jaktåret 2019/20 ca 516 000 nordmenn registrert i jegerregisteret og 14,8 % av disse var kvinner. Hver tredje jegerprøvekandidat som består jegerprøven er kvinne. På 70-tallet var det 400 registrerte kvinnelige jegere i hele Norge. Nå er det over 76 000, og tallet stiger​.

Bli med på aktiviteter for kvinner

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.