Kvoter for jakt på kystsel 2019
Publisert 17.01.2019 11:59
Oppdatert 18.01.2019 08:27
Kvoter for jakt på kystsel 2019
Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel. Her får du oversikten.

​​​Ingen hensyn tatt til NJFFs høringsinnspill

NJFF sendte inn et høringsinnspill til reguleringen av kvotene i desember. Dette kan leses her.

Fiskeridirektoratet har heller ikke ved denne høringen tatt hensyn til noen av innspillene som er kommet inn fra høringspartene.​ -Det er interessant å merke seg at høringsinnspillene etter at Sjøpattedyrutvalget har lagt frem sin anbefaling, aldri er blitt tatt til følge, sier Viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. 

Forbundet har gjennom NJFFs høringsinnspill blant annet foreslått en økning av kvotene for steinkobbe i Østfold, samt at det åpnes for et beskjedent uttak i Agder-fylkene.​ NJFF ønsker også en revidering av bestandsplanene. Det registrerte bestandsgrunnlaget er lavere enn det som oppleves av lokale jegere og fiskere. At mange jegere og fiskere langs kysten ikke har mulighet til å bli involvert i bestandsovervåkningen i nærområdene sine skaper frustrasjon og negativ innstilling til kystselforvaltningen.​

​​Kvoter for 2019

Oversikt finnes på Fiskeridirektoratets side: ​​​J-239-2018​

​Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter​: 

Steinkobbe

Østfold: 20​​​​​
Vestfold: 15
Telemark: 10
Rogaland: 15
Sogn og Fjordane: 32
Møre og Romsdal: 25
Trøndelag: 15
Nordland: 185
Troms: 75
Finnmark: 75

Totalt: ​467

Havert

Lista til Stad: 60
Troms: 25
Finnmark: 115

Totalt: 200​​

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke. Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Sogn og Fjordane fylke.​
- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.