Årets kvoter for kystseljakta
Publisert 09.01.2017 18:02
Oppdatert 09.01.2017 18:19
Årets kvoter for kystseljakta
Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel. Direktoratet har imidlertid ikke gjort det enkelt for seljegerne å finne fram til kvoten, som ligger godt skjult blant fiskerimeldinger for yrkesfiske.

​Jaktsesongen på kystsel er åpnet, etter at Fiskeridirektoratet vedtok ny kvoteforskrift 13. desember. Men skal du finne årets kvote, må du søke blant såkalte "J-meldinger" for yrkesfiskerne, der årets kvote skjuler seg under det magiske tallet J-225-2016

Kvotene er uendra fra siste jaktsesong. Dette skjer til tross for nye tellinger som for eksempel viser økte bestander i flere fylker rundt Skagerak.

Proforma-høring​​

Fiskeridirektoratet har heller ikke ved denne høringa tatt hensyn til noen av innspill som er kommet inn fra høringspartene. Den endelige kvoteforskriften er også i år helt identisk med det framlagte høringsforslaget - slik det har vært de siste årene: 

Etter at det bredt sammensatte Sjøpattedyrrådet ble erstatta av det forskerstyrte Sjøpattedyrutvalget, kan NJFF konstatere at påvirkningsmulighetene i forvaltninga av kystsel er sterkt svekka for mange interessegrupper. 

NJFF ​​vil ha mer jakt i Skagerak

Forbundet har gjennom NJFFs høringsinnspill blant anna foreslått nær dobling av kvotene for steinkobbe i Østfold, Vestfold og Telemark, samt at det åpnes for et beskjedent uttak i Agder-fylkene.

NJFF registrerer en økende frustrasjon langs kysten for manglende muligheter til å påvirke bestandsutviklinga gjennom kvotehøringa. Men all den tid forvaltningsmyndighetene har begrensa jegernes og fiskernes påvirkningskraft og heller ikke vil ta hensyn til høringsinnspillene som sendes inn, er det i all hovedsak forskerne som styrer seljakta gjennom det såkalte Sjøpattedyrutvalget.


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.