Laksedepresjoner i Vosso
Espen Farstad/Alv Arne Lyse
Publisert 04.12.2018 12:09
Oppdatert 06.12.2018 11:59
Laksedepresjoner i Vosso
Mer enn 3000 timer med forskningsfiske i sommer ga kun 26 laks i det en gang så fantastisk lakserike Vossovassdaget. En gang var Vosso den elva i verden som hadde høyeste gjennomsnittsvekt på laksen.

​​Det er nylig avholdt det årlige møtet om lakseforvaltningen i Vosso. Her var det en gjennomgang av status for vassdraget fra forskningssjef Bjørn Barlaup fra Norce LFI, fra Fylkesmannen, Miljødirektoratet, og fra elveeiere. Dessverre var det en svært deprimerende seanse. Vossovassdraget er i realiteten i fritt fall hva gjelder bestandene av vill laksefisk, både laks og sjøørret. Lakselusa fra den intensive oppdrettsvirksomheten i området må ta en stor del av ansvaret for den sørgelige utviklingen.

Knapt fisk igjen

På til sammen mer enn 3000 timer med forskningsfiske i sommer ble det kun tatt 21 laks (inkl 1 oppdrett) i Bolstad og 5 laks i Vosso. I Vosso fisket man 300 timer per laks.
Det er da ikke til å forundres over at fylkesmannen fremdeles er i tenkeboksen om man vil åpne for forskningsfiske i 2019, med bakgrunn i den sørgelige tilstanden for bestanden. Et lite lyspunkt er at det ble funnet en del gytegroper av laks under dykking i forrige uke.

Grunneierne fortviler

Lederen i Bolstadelva Elveeigarlag var også i det depressive hjørnet, og syntes det var tungt å drive forvaltningen av elva når det var så lite fisk. For å drive forskningsfiske så må det være løpende tilgjengelig en ansvarlig person med mobil, bil og skanner som umiddelbart kan dra til sportsfiskere når disse har laks på kroken eller i oppbevaringsrøret i elva. All fanget laks må scannes for interne merker, lengdemåles, tas skjellprøver fra osv. Så det er kostnadskrevende for elveeierne å organisere og drive dette forskningsfisket.

Kultiveringen er sterkt redusert

Kultiveringen i Vosso er sterkt redusert, ned til ca 20 000 smolt pr år. Smolten slepes et stykke ut fjorden, og brukes i studiene av virkningene av lakselus, så smolten er delt i grupper behandla/ubehandla med medisin mot lus. Etter at man i disse forsøkene i mange år slepte molten ut i semilukkede kar, har man de siste åra slept smolten ut i åpne nøter. De foreløpige resultatene tyder på høyere lusedødelighet enn tidligere antatt.

Bakgrunnen for at kultiveringen er trappet kraftig ned er i følge Miljødirektoratet at målsetningen nå er at laksestammen i Vosso skal «klare seg selv» uten hjelp. Dessverre er det ikke noe som tyder på at den gjør det. Men for første gang ble det imidlertid fra direktoratet åpnet for å vurdere situasjonen på nytt om et par år dersom den negative utviklingen i elva ikke snur.

Sjøauren hardt rammet

Sjøauren har også nesten forsvunnet fra vassdraget. Før nedgangen i vassdraget kom så tok kilenotfiskerne i fjorden utenfor alene flere tonn sjøaure i året, som ble omsatt til profesjonelle oppkjøpere og er godt loggført. I dag er det sjelden en sjøaure å se hverken i elva eller i de kilenøtene og sitjenøtene som inngår i den omfattende forskningen som drives ifm Vossoprosjektet. På spørsmål fortalte forskningssjef Barlaup at sjøauren i vassdraget var svært utsatt for luseskader, bl.a ut fra studier av vandringsrutene til Vossoauren som gikk langt utover fjordene. I forsøksrusa ved Herdla, som ligger like innaskjærs åpent hav,  har sjøauren som har blitt fanget de siste åra hatt stabilt svært høge mengder lus på seg, mengder som åpenbart er skadelige og/eller dødelige for auren. Tidligere år har det vært hhv mye og lite lus på fisken annet hvert år, noe som har korrespondert med om oppdretterne i regionen har hatt små fisk (lite lus) eller stor fisk (mye lus) i anleggene. Dette mønsteret synes dessverre å være brutt nå, og lusepresset er nå vedvarende høgt. I denne rusa har de fått flere merkede sjøaurer fra nettopp Vosso, så dette skader åpenbart sjøaurestammen i Vosso, i tillegg til andre stammer i regionen.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.