Lakselusa dreper!
Publisert 12.03.2018 07:48
Oppdatert 13.03.2018 14:15
Lakselusa dreper!
Lakselusa dreper laks og sjøørret i sårbare områder. Nå MÅ regjeringen ta grep for å rydde opp i en uholdbar situasjon.

​​​​Nye vurderinger fra Havforskningsinstituttet viser at lakselusa er dødelig for de ville laksefiskene langs store deler av kysten. Vestlandet fra Boknafjorden i Rogaland til Trøndelag er definert som områder med høy risiko for lakselusrelatert dødelighet. I rapporten estimeres det tall for dødelighet på smolten, per vassdrag. I de hardest rammede områdene vises det til en estimert dødelighet på over 80%.
- Dette er sjokkerende høye tall, og selvsagt en helt uholdbar situasjon, sier generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

 

Krever politisk handling

- De ville laksefiskene kan ikke overleve et slikt lusepress over tid. Dessverre viser ikke oppdrettsnæringen at de selv er i stand til å løse problemet. Det må tas tyngre politiske grep for å håndtere luseutfordringen i oppdrettsnæringen, sier Søilen.

Landet er inndelt i 13 produksjonsområder som skal styres etter et trafikklyssystem med henoldsvis rødt, gult og grønt lys i forhold til lusesituasjonen. Tanken er at der det lyser grønt skal man kunnevurdere vekst, på gult er det avventing, mens i rød sone skal produksjonen kunne tas ned. På tross av at store deler av vestlandet lyser i knall rødt, så får det i praksis ingen konsekvenser.

- Fiskeriminister Sandberg har nettoppp fått etablert et verktøy for å håndtere problemene med lakselus. Trafikklysene for oppdrettsindustrien er slått på. Fiskeriminister Sandberg vender sitt fargeblinde øye og døve øre til, når han neglisjerer rødt lys og ignorerer faglige råd. Det er utrolig skuffende å se at han ikke tør å ta dette verktøyet i bruk, på tross av at tallene tilsier det. Trafikklysverktøyet må nå benyttes for å håndtere det vi må kunne kalle en krise for de ville laksefiskene.

Ingen grunn til å nøle

NJFF mener at myndighetene straks må effektuere regelen om å ta ned produksjonen i røde områder, slik at den denne reduksjonen kommer i gang seinest i 2019. Havforskningsinstituttets «Risikorapport i norsk fiskeoppdrett 2018» viser dessverre med all tydelighet at situasjonen, særlig i de to områdene som allerede har fått rødt lys, ikke er blitt forbedret siden forrige rapport i 2017. Økt sannsynlighet for luserelatert dødelighet er dessverre svært høy for mange av bestandene i de to områdene.
- Å unnlate å straks sette i verk nedtak i produksjonen er en unnlatelsessynd som den unike norske villaksen ikke må utsettes for avslutter Søilen.

Villaksalliansen - uakseptabel oppdrettsvekst.docx

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.