Lakseseier i Stjørdalselva
Publisert 03.02.2021 09:54
Oppdatert 03.02.2021 13:11
Lakseseier i Stjørdalselva
Stjørdalselva er en av Norges beste lakseelver og et nasjonalt laksevassdrag.
Statsforvalteren har stanset den omstridte delen av veibyggingen på E-6 ved Stjørdalselva, da det ikke var kartlagt hvilke miljøkonsekvenser dette har for laks og sjøørret.

​​​​​​​​Det pågår et større veiprosjekt på E6 i Stjørdal, som berører utløpet av Stjørdalselva. Nye Veier er entrepenør. ​Kommunestyret i Stjørdal har i et omstridt vedtak gitt Nye Veier tillatelse til å dumpe store mengder stein- og grusmasser ut i et allerede presset deltaområde utenfor Sjørdalselva. Saken har vært sterkt debattert​, og ildsjeler i Størdal JFF, elveeigarlaget og andre har engasjert seg sterkt i få stanset en slik rasering av et viktig og nasjonalt laksevasssdrag. 

Klagen vant fram

Etter klage fra NJFF og en rekke andre organisasjoner, har nå statsfor​valteren i Trøndelag slått fast at det er ​gjort en saksbehandlingsfeil, skriver NRK på sine nettsider.​  Nye Veier kan ikke fortsette å tømme steinmasser i den nasjonale lakseelva eller i den svært viktige brakkvannsonen utafor vassdraget ​før de nødvendige miljøkartleggingene er gjort. Dette er en stor seier for alle som er opptatt av å ivareta de rike naturverdiene som finnes i området, og med laksen som en særdeles viktig art. ​

En viktig seier

- Dette er en gledens dag, sier Bjarte Erstad, leder av NJFFs sportsfiskeutvalg. Ikke bare for Stjørdalselvas nære venner, men også fordi et vedtak om stans i raseringen av utløpsområdet i Stjørdalselva sender et tydelig signal til vegmyndigheter og andre utbyggere som opererer i og ved våre viktig lakse-og sjøørretvassdrag. Når Stortinget har vedtatt å etablere nasjonale laksevassdrag, så er jo det nettopp for å verne disse veklagte vassdragene mot inngrep som kan forstyrre laksens livsløp. I denne konteksten er vedtaket svært viktig, også på nasjonalt nivå, understreker Erstad. 

Dette er godt jobba!​

- Jeg vil rette en særlig takk til ildsjelene i Stjørdal JFF for den innsatsen og det engasjementet de har vist i denne saken, fortsetter Bjarte. 
- Uten dem hadde sannsynligvis ikke denne saken stått der den står i dag, og vi hadde dermed risikert nok en rasering av et svært sårbart naturområde. Gratulerer med seieren!- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.