Landsmøtet 2018: Nå er fristen for å sende inn saker ute
Publisert 15.06.2018 12:36
Oppdatert 18.06.2018 13:42
Landsmøtet 2018: Nå er fristen for å sende inn saker ute
Fristen for å sende inn forslag til nye landsmøtevedtak er nå ute. I henhold til NJFFs vedtekter er dette 5 måneder før Landsmøtet holdes.

​​Følg med på Landsmøtet 2018! Her vil de viktigste organisatoriske endringene, og jakt- og fiskepolitiske sakene i årene som kommer diskuteres, sier Knut Erik Risvik, organisasjonssjef i NJFF.

Vedtakene som landsmøtet fatter, er bindende politikk for alle organisasjonsledd i NJFF i den neste perioden.

Valg av forbundsstyre

Et viktig element på landsmøtet, er valg av forbundsstyre. Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøteperioder. De skal forvalte politikken som vedtas på landsmøtet. 

Regionsreform

Regionsreformen vil bli en viktig sak på landsmøtet. Stortinget har vedtatt at fylker skal slås sammen i større regioner. Dette vil få konsekvenser også i vår organisasjon. For å se på utfordringer og muligheter i en regionsreform har det vært gjort en omfattende utreding i et eget regionsutvalg i NJFF. På landsmøtet skal det tas stilling til hvordan dette skal komme til uttrykk i NJFF-organisasjonen.

Årlige landsmøter

NJFFs forbundsstyre fremmer forslag om årlige landsmøter i organisasjonen. NJFF har i dag landsmøter hvert 3. år. Regionsutvalget foreslo årlige landsmøter for å få en bredere involvering av foreninger i saker organisasjonen arbeider med, samt større politisk dynamikk i organisasjonen ved at aktuelle saker raskere kan behandles av det øverste organet. Dette skal det også stemmes over på landsmøtet.

Eksepler på innsendte forslag til behandling på landsmøtet

Forslag om obligatoriske treningskudd for hagleskyting sendt inn av Skien JFF - NJFF Telemark

  • NJFF skal jobbe aktivt for innføring av obligatoriske treningsskudd som vilkår for utøvelse av jakt med hagle i likhet med den ordningen vi i dag har for storviltprøvene.

«I den offentlige samfunnsdebatten støter vi stadig på personer og organisasjoner som tar avstand fra småviltjakt av flere grunner. Vi vet også at småvilt påskytes av både uerfarne og erfarne skyttere. Det kan ikke utelukkes at det er mer skadeskyting under småviltjakt enn under storviltjakt.»

Krav til ettersøk sendt inn av Bergens JFF

  • NJFF skal jobbe for at følgende krav skal tilfredsstilles av ettersøksekvipasjer for å inngå avtale om ettersøk med person eller jaktlag: Godkjent hund og fører etter dagens NKK-regelverk (blodspor- og fersksporprøve). Fører må ha jegerprøven, ha betalt jegeravgift og ha avlagt skyteprøve for storviltjakt.

«Dagens situasjon hvor enhver hundeier kan bli godkjent som ettersøksekvipasje er ikke god nok. Eneste krav er å oppnå godkjent karakter på blod- og fersksporprøve. Det er ingen krav til at vedkommende fører av hunden er registrert i jegerregisteret eller har bestått årlig skyteprøve for storviltjegere. BJF mener dette ikke samsvarer med krav om human jakt og dagens forskrifter for jakt.»

Bedre instruktørutdanning sendt inn av NJFF Buskerud

  • NJFF skal, ved en representativt sammensatt arbeidsgruppe, evaluere gjeldende nasjonale opplæringsplan og foreslå endringer som bedre kan ivareta instruktørutdanningen og instruktørkorpset innenfor alle NJFFs fagområder.

«Gode og tilstrekkelig antall instruktører er en forutsetning for at NJFF skal være den prefererte leverandør av jakt- og fiskekunnskap nasjonalt.»

Følg med på NJFF.no for mer informasjon både før, under og etter landsmøtet!​

Her kan du se alle innkomne saker til Landsmøtet!​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.