Legger opp til økt ulvekonflikt
Publisert 13.06.2018 12:13
Oppdatert 13.06.2018 13:05
Legger opp til økt ulvekonflikt
Sekretariatene for rovviltnemndene i ulvesonen har innstilt på felling av 12 ulv i kommende jaktsesong, men ingen innenfor ulvesonen. Totalt uakseptabelt og sterkt konfliktskapende kommenterer NJFF.

​Rovviltnemndene i regionene 4 og 5, som er der ulvesonen ligger i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus, skal i fellesmøte den 19. juni vedta hvor og hvor mange mange ulv som kan felles i den kommende lisensjaktperioden. Fylkesmennene i Akershus/Oslo og Hedmark som er sekretariatet for nemndene, har nå levert sin innstilling til vedtak for høstens/vinterens jakt. I denne innstillingen foreslås det at det i alt skal kunne felles 12 ulv i region 4 og 5, alle utenfor ulvesonen. Innenfor sonen foreslås det ikke å åpne for lisensjakt i det hele tatt.
Du kan lese hele innstillingen fra sekretariatene her

Et sekretariat på ville veier

NJFFs generalsekretær Espen Søilen er ikke nådig i sin karakteristikk av sekretariatenes innstilling:
- Dette er en tendensiøs innstilling som vil virke sterkt konfliktskapende om den skulle bli vedtatt på nemndsmøtet den 19. juni. Innstillingen viser at sekretariatet ikke tar signalene fra Stortinget om at ulvesonen ikke skal utvikles til et rovdyrreservat på alvor. Dommen i tingretten ga dem et spillerom i så henseende som de ikke benytter. Det er faglig sett også et dårlig stykke saksbehandling som presenteres, med åpenbare kunnskapshull på det jaktfaglige blant annet hva gjelder jakt med hund, sier generalsekretæren.

Skaper konflikter

Gjennom sitt saksframlegg spiller sekretariatene opp til et hittil ukjent konfliktnivå. Leder i NJFF-Hedmark og forbundsstyremedlem Knut Arne Gjems kaller innstillingen en krigserklæring. Også Søilen slutter seg til at dette innspillet neppe kan sees på som annet enn en betydelig utfordring for samarbeidet rundt ulveforvaltningen.
- Sekretariatene gjemmer seg bak målsettingen om en differensiert forvaltning utenfor og innenfor ulvesonen. Hensikten med en slik forvaltning er å sikre områder for å bygge opp en ulvebestand mot det bestandsmålet Stortinget har satt. Det målet er som kjent fire til seks ynglinger hvorav tre skal være helnorske.  I følge Rovdata som leverer de offisielle bestandsestimatene, er vi godt over dette bestandsmålet.
Les rapporten til Rovdata om dette her.
- Å ikke åpne for lisensfelling innenfor sonen nå, blir derfor å befeste sonen som et rovdyrreservat, noe som selvsagt er helt uakseptabelt og som vil øke konfliktnivået sier en lett opprørt Espen Søilen.

Jegerne har stilt opp

Jegerne i de berørte fylkene rundt ulvesonen har stilt opp i et samarbeid med myndighetene og har utført den jobben de er tildelt på en utmerket måte. Nylig ble det sluppet en Ulverapport.pdf, der konklusjonen er at lisensfelingene fungerte utmerket. Jakta ble gjennomført etter nitidig og god planlegging, effektivt, humant og i tråd med de fellingsvedtak som ble fattet. Både politi, fylkesmann og Statens Naturoppsyn slutter seg til de gode skussmål til jegerne i Hedmark.   
- Å bli møtt med en slik "reservatinnstilling" fra sekretariatene i rovviltnemndene, samme året som man har bidratt det man kan for å få til en god ulveforvaltning i tråd med Stortingets vedtak, er mildt sagt provoserende. Vi vil nå spille inn vår reaksjon til nemndene, og setter vår lit til at de i større grad forstår de politiske signalene og utformer et vedtak i tråd med Stortingets vedtak, avslutter Søilen.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.