Leppefisk: NJFF ønsker å redusere kvotene
Publisert 17.11.2020 14:17
Oppdatert 19.11.2020 08:49
Leppefisk: NJFF ønsker å redusere kvotene
De siste tre årene har fangsten av leppefisk blitt regulert ned. NJFF finner dette positivt, men er likevel bekymret for omfanget av fangsten av leppefisk og de massive forflytningene av fisk som foregår.

​​​Leppefiskartene har en særegen biologi, som gjør at både økosystemet og artene er lett utsatte for over- og feilbeskatning. Forflytning av fisk over store avstander er også en mulig utfordring med hensyn til genetiske interaksjoner og spredning av sykdommer og parasitter.​

Ønsker en bærekraftig forvaltning og høsting av leppefisk

Det er viktig at en ikke bygger opp et vesentlig fiske på disse artene, da det på sikt sannsynligvis vil fases ut til fordel for oppdrettet leppefisk/rensefisk. Det er potensielle utfordringer knyttet til bruk av oppdrettet leppefisk også, men likevel ønskelig fremfor å videreføre dagens omfattende uttak. For NJFF er det en klar målsetting at all oppdrettsvirksomhet av laks må skje i lukkede løsninger som løser næringens utfordringer med lakselus. Inntil vi har nådd denne målsettingen vil antagelig oppdrettsnæringen fortsatt ha behov for rensefisk. Et miljømessig bærekraftig oppdrett av leppefisk vil inntil videre være en foretrukket løsning. Inntil dette er utviklet er det viktig å sikre en bærekraftig forvaltning og høsting av disse artene. Leppefisk er en viktig del av økosystemet og næringskjeden. Dette mener vi i for liten grad har vært vektlagt under oppbyggingen av denne fisket.

Løsningen på disse utfordringene er for den ville leppefiskens del enten å få på plass oppdrett av den, benytte andre og mer velgende metoder for lusekontroll, men ideelt sett å fase en stadig større del av lakse- og regnbueørretproduksjonen over i lukkede eller semilukkede løsninger hvor en skiller oppdrettsdyrene fra miljøet på utsiden.

Inntil behovet for leppefisk kan dekkes gjennom oppdrett, oppfordrer NJFF fiskeridirektoratet om å i større grad arbeide for å:

  • Sikre en bærekraftig høsting, herunder ha svært strenge krav om minstemål og størstemål tilpasset de ulike artenes biologi
  • Sikre god dyrevelferd av leppefisk i forbindelse med fangst, transport og ved bruk av leppefisken i oppdrettsanlegg
  • Ha høy fokus mht å forhindre spredning av sykdomssmitte i tilknytning til forflytning av leppefisk
  • Forsikre seg om og forhindre at bruk av leppefiskartene som rensefisk påvirker lokale bestanders genetiske særegenhet.
  • Sikre absolutt rømmingssikkerhet fra oppdrettsmerder både med og uten rensefisk.

Les NJFFs innspill til regulering av fisket etter leppefisk 2021 (PDF)

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.