Les pH-status nr 3/2020
Publisert 23.09.2020 13:30
Oppdatert 24.09.2020 09:02
Les pH-status nr 3/2020
Forsiden på nyeste pH-status, og redaktør Alv Arne Lyse i sving med rensking av gjengrodd gytebekk.
I denne utgaven kan du lese en større artikkel om det store og økende engasjementet vi finner for tida for sjøauren, og ikke minst for våre tallrike sjøaurebekker.

​​​​​I bekkene gjør mange engasjerte ildsjeler en svært stor jobb for å bedre levevilkårene for sjøauren. Vandringshindre fjernes, søppel ryddes, gjengrodde bekker renskes, og grus legges ut for å bedre gyteforholdene, for bare å nevne noe av det gode arbeidet som gjøres. Har du en bekk med sjøaure eller annen fisk i nærområdet ditt som trenger litt hjelp er det bare å lese og bli inspirert!​

Les blad nr. 03-2020 

Pdf av utgave 3 

p​​​H-status

Klikk her for å gå til samlesiden for pH-status, der du kan laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver. 

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

pH-status i elektronisk format fra 2021

Fra og med 2021 vil ikke pH-status lenger foreligge i trykket versjon, men kun i elektronisk format.​​ pH-status vil erstattes med digitale utgaver av bladet, nyhetsbrev og nettside.​ Nettsiden er allerede i drift. 

Meld deg på her for å motta pH-status digitalt! ​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.