Lisensjakta på jerv er i gang
Publisert 24.09.2018 14:13
Oppdatert 25.09.2018 12:09
Lisensjakta på jerv er i gang
Sesongen for lisensfelling av jerv startet 10. september. Årets samlede kvote er på 101 dyr fordelt i de ulike rovviltregionene.

​​​​​Bestandsmålet er satt til 39 kull​

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere jervebestanden, og har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige ungekull av jerv​. Den foreløpige oversikten over registrerte ynglinger som ble lagt ut i juni viser 53 registrerte jervekull. Årets registreringer viser en betydelig oppgang siden 2017 hvor det ble registrert 40 jervekull. Mer informasjon om bestandstatus finner du hos Rovdata.

Her finner du link til Miljødirektoratets oversikt ​over fordeling av kvotene og her er Rovviltportalens kart over rovviltregionene​

Utfordrende jakt​​

Den totale kvoten til lisensjakta er altså på 101 dyr. Erfaringsmessig blir imidlertid et lavere antall dyr felt. Under fjorårets lisensjakt ble 84 jerv felt.  Jerven er et utfordrende dyr å jakte på, ettersom den normalt holder seg langt inne på fjellet. Du kan lese mer om jervens biologi og atferd på Rovviltportalen​. Har du tenkt deg på jakt, kan du ha god nytte av NJFFs hefte om jervejakt​.​

Registrer deg som lisensjeger​

Alle jegere som ønsker å delta i lisensfelling av jerv må være registrert som lisensjegere. 

For å kunne registrere deg som lisensjeger må du:

Kvittering fra lisensjeger-registreringa skal medbringes under jakt. Husk dokumentasjon på ​gyldig skyteprøve ved riflejakt. Du behøver ikke rapportere hver gang du deltar på lisensjakt, men alle skutte dyr må rapporteres.​ Registreringa skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Du må derfor registrere deg på nytt hvert år for hver enkelt art. Registreringa er gratis. Her kan du registrere deg som lisensjeger​.​

​Det er også viktig at man kontinuerlig er oppdatert over gjenværende kvoter i aktuelle jaktområder. En oversikt over respektive kvotetelefoner finnes på nettsidene til de enkelte fylkesmenn. Her finnes også aktuelle telefonnummer for innmelding av felt jerv.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.