Lister over lisensjegere vil fortsatt være offentlig tilgjengelige
Publisert 07.10.2020 11:10
Oppdatert 07.10.2020 12:07
Lister over lisensjegere vil fortsatt være offentlig tilgjengelige
NJFF har bedt Klima- og miljødepartementet om at lister over lisensjegere skal unntas offentligheten. Det er nå endelig avslått.

​​​​Miljødirektoratet ga tidligere i år innsyn i lister over registrerte lisensjegere fra Jegerregisteret. Mange reagerte negativt på dette, da lisensjegere har vært utsatt for mye hets og sjikane. Ikke minst har ordvekslingen vært hard i sosiale medier. Med bakgrunn i denne situasjonen har NJFF krevd at Miljødirektoratet får nødvendige hjemler for å avslå begjæringer om innsyn i disse listene. Denne anmodningen er nå endelig avslått av Klima- og miljødepartementet. 

Klima- og miljødepartementets vurdering

Departementet viser blant annet til til at hovedregelen i offentlighetsloven er innsynsrett. De fremhever at åpenhet er et viktig ledd i å oppnå alminneliggjøring av ordningen med lisensfelling av store rovdyr. Departementets syn er at åpenheten rundt lister over registrerte lisensjegere må opprettholdes og at det ikke er hensiktsmessig å etablere særregulering for å unnta disse opplysningene fra offentlig innsyn.

Til slutt i brevet står det: "Departementet vil samtidig understreke at det er uakseptabelt dersom registrerte lisensjegere utsettes for trusler, sjikane eller lignende. Lisensfelling av rovdyr i tråd med regelverket er utøvelse av en lovlig virksomhet. Stortinget har bestemt at vi skal ha både rovdyr og beitedyr i Norge, og lisensfelling er et hovedvirkemiddel for regulering av bestandene av de store rovdyrene. Lisensjegere spiller dermed en viktig rolle i oppfølgingen av den politikken Stortinget har vedtatt. Viktigheten av at jegere ønsker å delta i lisensfelling er understreket av Klima- og miljødepartementet og departementets politiske ledelse i en rekke sammenhenger. Departementet vil fortsette å være tydelig på dette i rovviltarbeidet."

Svar på henvendelse med krav om hjemmel for å forhindre innsyn i lister over lisensje.pdf
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.