Husk å søke momsrefusjon innen 1. mai!
Publisert 10.01.2019 10:30
Oppdatert 25.04.2019 11:07
Når man har avholdt årsmøte i foreninger og fylkeslag er det på tide og sende inn MVA-søknad og regnskap for 2018. Frist for å sende inn dette er 1. mai 2019.
Husk å søke momsrefusjon innen 1. mai!

​​​​​​​NJFF foretrekker at all dokumentasjon sendes elektronisk på e-post​.​​​​ Det kan også sendes per post til NJFF, PB. 94, 1378 Nesbru.

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Denne gjelder fra søknadsåret 2019. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen. Departementet har videre innført flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Her finner du momskompensasjonsskjema

Husk innsendingsfristen 1. mai! 

Endringer som er verd å merke seg:

  • Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere.
  • Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode.

Alle søkere plikter å være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Foreninger som ikke har et organisasjonsnummer og står registrert i Frivillighetsregisteret vil holdes utenfor årets søknad. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.

Les her om hvordan dere blir registrert.

Mer om ordningen kan leses her

For spørsmål vedrørende MVA-kompensasjon eller registrering i Frivillighetsregisteret kontakt Beate Krokan Carlsson på 66792210 eller e-post

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.