Makrellstørje: Sportsfiskerne bidrar til verdifull kunnskapsinnhenting
Publisert 17.11.2020 14:30
Oppdatert 19.11.2020 13:54
Makrellstørje: Sportsfiskerne bidrar til verdifull kunnskapsinnhenting
Foto: Sean Tracey
NJFF har i flere år arbeidet ​for at sportsfiskerne skal få sin rettmessige andel av kvoten for fiske etter makrellstørje. Siden 2018 har fiskerne gradvis fått innpass i forvaltningen.

​I 2020 ble 24 makrellstørjer fanget på stang. ​Totalt merket sportsfiskerne ni makrellstørjer med spagettimerker. Havforskningsinstituttet (HI) har merket fem makrellstørjer med satellittmerker. Hvert av de teamene som fikk tillatelse til å fiske i 2020 kunne avlive inntil en makrellstørje hver. Resten av fiskene ble derfor avlivet og tatt til land av de ulike teamene.

Økt kunnskap om arten

Satellittmerkene gir detaljert informasjon på vandringen av størje over et år. Både merkingen med satellittmerker og merkingen med spagettimerker er en del av et stort internasjonalt merkeprosjekt (ICCAT-GBYP). Ved gjenfangst av fisk med spagettimerker vil man få informasjon om vekst og vandring, mens satelittmerkene sender informasjon (via satellitt til forskerne) når de automatisk slipper tak i fiskene etter 12 måneder. ​Alle fiskene med satellittmerker ble merket nord for 61°N som er den nordligste merking av makrellstørje med satellittmerker noensinne.

I tillegg har HI fått tilsendt filet- og organprøver av syv av de avlivede individene, som nå blir analysert for blant annet miljøgifter og parasitter. Disse prøvene hadde man ellers ikke fått tilgang til siden filetprøvene krever oppdeling av fisken i flere biter, noe som ikke er formålstjenlig for fisk fanget i det kommersielle fisket etter arten, da den sendes hel til markedet for å oppnå best mulig pris.​

Ønsker videreføring av fisket etter makrellstørje

Basert på årets erfaringer anbefaler Fiskeridirektøren at både rekreasjons- og merk- og slipp fisket etter makrellstørje videreføres også i 2021 med de samme kravene og vilkårene som i 2020. Det foreslås også at de som ble godkjent for å være i mannskapspoolen i 2020 ikke trenger ny godkjenning, men blir en del av poolen også i 2021. Alle som ønsker å fiske foreslås likevel å måtte melde seg, og de som skal fiske må fortsatt gjøre dette gjennom et godkjent lag. Lagene må som i år godkjennes av Fiskeridirektoratet for fiske neste år. Det gjør at det i tillegg til lagene fra i år kan komme nye lag inn eller at eksisterende lag endres. Dersom det meldes på flere lag enn det til slutt gis tillatelse til, betyr det dessverre også at det kan være lag som fikk tillatelse i 2020 som ikke vil få godkjenning i 2021. Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter denne tilnærmingen. Forhåpentligvis vil det likevel åpnes for at alle lagene som er kvalifiserte mht utstyr, erfaring o.a. får fisketillatelse. Svarene på dette får vi først når fiskeridirektoratet har gjort sin endelige vurdering.​

-Den største suksessfaktoren i 2020 var at en ga tillatelse til seks ganger så mange fiskelag som i 2019, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth. – Med flere båter på sjøen er det mye større muligheter til å oppdage fisk, og finne rett metode avhengig av hvordan makrellstørja oppfører seg, sier Fjeldseth.

For 2020 ble det ikke satt noen grense for antall merk og slipp-lag eller lag for rekreasjonsfiske. Det mener NJFF er en tilnærming som bør videreføres, og forhåpentlig vil flere lag kunne kvalifisere for deltagelse i 2021.​

Foreslår å øke kvoten

I forslaget for fiske for 2021 er det foreslått en økt kvote for rekreasjonsfisket, samt å utvide høstingen til å omfatte to fisk pr fiskelag. Det støttes av NJFF.  NJFF har stor tro på at sportsfiskerne også i 2021 skal bidra med mye nyttig informasjon om både makrellstørja og sportsfisket etter arten i våre farvann.

Les NJFFs innspill til regulering av fisket etter makrellstørje 2021 (PDF)


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.