Makrellstørjekvoten dobles
Øyvind Fjeldseth
Publisert 18.12.2017 13:03
Oppdatert 18.12.2017 13:54
Makrellstørjekvoten dobles
I november ble det avholdt kommisjonsmøte i den internasjonale kommisjonen for forvaltning av makrellstørje (ICCAT) i Marrakech, Marokko. Resultatet ble en generell økning av kvoten.

​​For Norges del ble det forhandlet frem en fordobling av kvoten fra 52 tonn i 2017 til 104 tonn i 2018. Tallene for 2019 og 2020 er henholdsvis 152 tonn og 200 tonn. 

tabell.jpg

Totalkvoten øker også betydelig, men for Norges del er det i like stor grad snakk om en økning i vår prosentandel av denne. Prosentandelen er fortsatt lav, men trappes opp fra nåværende 0,23% til 0,36% i 2018, 0,47% i 2019 og 0,56% i 2020.

Den norske fiskeriforvaltningen har hevdet at det er gode vitenskapelige, fiskeri- og forvaltningsmessige argumenter for at Norge bør tildeles en høyere kvoteandel enn i dag, og har i og for seg fått et visst gjennomslag for dette. Norge har til tross for doblingen av kvoten, likevel reservert seg mot den tildelte kvoteandelen. De ønsker en langt høyere kvote. Hva de endelige tallet blir, må tiden vise.

Sportsfiskekvote nå

For NJFFs del er det meste interessante at vår nasjonale kvote nå tross alt øker voldsomt. Et av argumentene for å ikke sette av en egen kvote for sportsfiske/rekreasjonsfiske etter makrellstørje har til nå vært at kvoten har såpass lav som den har vært. NJFF har aldri kjøpt dette argumentet, men ment at det uansett størrelse på kvoten bør avsettes en andel til sportsfiske.

Fiskeridirektoratet uttalte på reguleringsmøtet i begynnelsen av november at det det ikke var rimelig å ikke allokere en andel av kvoten til fritidsfiske i lang tid. Særlig ikke dersom kvoten øker.

Med en dobling av kvoten i 2018 og en nær firedobling i 2020 sammenlignet med 2017, vil det i det minste nå framstå som svært urimelig om en ikke avsetter en kvote til sportsfiske.

NJFF har tidligere vært klare på at vi gjerne bidrar i prosessen med å utforme det nødvendige regelverket. Dette står vi selvfølgelig ved.

Den som er ekstra interessert finner en mer omfattende og detaljert informasjon i  «17-07: RECOMMENDATION BY ICCAT AMENDING THE RECOMMENDATION 14-04 ON BLUEFIN TUNA IN THE EASTERN ATLANTIC AND MEDITERRANEAN" (side 24—59). 


 ​​Associated conditions to TAC and quotas

​​11. Each CPC may also allocate a specific quota for the purpose of sport and recreational fisheries as defined in paragraphs 2.o) and 2.p).​

22. Bluefin tuna recreational and sport fishing shall be permitted in the eastern Atlantic and Mediterranean from 16 June to 14 October.​

​​

Recreational fisheries and sport fisheries

 • 30. Recreational and sport fisheries on bluefin tuna shall be subject to the authorization for each vessel issued by the flag State CPC.​

  31. CPCs shall take the necessary measures to prohibit the catch and retention on board, transhipment or landing of more than one bluefin tuna per vessel per day for recreational fisheries and sport fisheries.

  This prohibition does not apply to CPCs whose domestic legislation requires that all dead fish be landed.

  32. The marketing of bluefin tuna caught in recreational and sport fishing shall be prohibited.

  33. Each CPC shall take measures to record catch data including weight and length overall of each bluefin tuna from recreational and sport fishing and transmit them to the SCRS. Dead catches of recreational and sport fisheries shall be counted against the quota allocated to the CPC in accordance with paragraph 11.

  34. Each CPC shall take the necessary measures to ensure, to the greatest extent possible, the release of bluefin tuna caught alive, especially juveniles, in the framework of recreational and sport fishing. Any bluefin tuna however landed should be done so whole or gilled and/or gutted.​​

​​

Reporting of catches

 • 67. Each CPC shall report its provisional monthly catches by gear type of bluefin tuna including by-catch and from sport and recreational fisheries and nil returns to the ICCAT Secretariat within 30 days of the end of the calendar month in which the catches were made.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.