Mange rådyrkillinger blir drept av slåttemaskiner
Publisert 29.05.2020 11:56
Oppdatert 02.06.2020 07:56
Mange rådyrkillinger blir drept av slåttemaskiner
NJFF ønsker også i år å sette søkelys på at alt for mange rådyrkillinger blir drept under den første siloslåtten.

​​Den første tiden etter at killingene er født, ligger de stort sett og gjemmer seg og Råa er kun innom i korte stunder for å la killingen die.​ Dette er rådyras strategi for å unngå at rødrev og andre rovdyr skal kunne lokalisere killingen og spise den. Råa er sjelden langt borte fra killingen, og følger gjerne med på hva som skjer uten å vise seg. 

For rådyr er ei saftig tett eng et bra sted å legge killingene. Godt skjul og rikelig med næringsrik mat. Killingene er vanskelig å lokalisere for rovdyr som utgjør den store trusselen fra naturen. Killingene avsetter lite lukt når de ligger stille, og lukten fra mora er også begrenset når hun oppholder seg lite ved sine killinger. Ofte ligger killinger som er søsken enkeltvis med lang avstand. Dette øker muligheten for at noen kan overleve selv om reven skulle finne en av killingene.

Først etter et par uker er de store og sterke nok til å kunne følge mora på de daglige beitevandringene. Da er de også raske nok til å kunne fly fra en sulten rødrev i beste fall.

God beskyttelse mot rovdyr - dårlig mot slåttemaskiner

Denne atferden er en god strategi for å unngå å bli spist av rovdyr i tidlig alder, men den fungerer svært dårlig mot store moderne maskiner som slår graset i høy hastighet og i breie skårer.

Killinger som ligger i enga vil trykke og forsøke å gjemme seg når slåttemaskina kommer. Dersom maskinkjøreren ikke oppdager killingen i tide, ender det med at den blir tatt av knivene og drept.

Årvåkne sjåfører kan gjøre en stor forskjell

Det er gjort mange forsøk på å utvikle metoder for å hindre at rådyrkillinger blir drept under den første grasslåtten. Det er blant annet forsøkt med skremsler for å få råene til å unngå å legge killingene i eng. Undersøkelser av effekten av slike tiltak har dessverre vært nedslående, og enn så lenge kan det tyde på at det beste tiltaket er at de som kjører slåttemaskinene er kjent med at det kan finnes rådyrkillinger i gresset og reduserer hastigheten og følger nøye med framfor maskinen slik at de kan stoppe om det oppdages noe. Årvåkne og rådyrengasjerte sjåfører vil kunne utgjøre en stor forskjell i antall drepte rådyrkillinger under førsteslåtten.

NJFF vil anbefale at rådyrjegere som har egne jaktterreng følger med på hvor det regelmessig observeres råer i engområdene i forkant av slåtten. I slike områder er det stor risiko for at det også ligger killinger i gresset. Ved å informere de som skal kjøre slåttemaskinene om slike observasjoner og områder hvor det tidligere år er observert killinger, kan mange killingliv bli spart.

NJFF vil oppfordre både rådyrjegere og andre naturinteresserte til å sette søkelys på disse utfordringene nå når slåttetiden nærmer seg.

 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.