Stanser utsett i Drammenselva
Publisert 03.03.2017 20:52
Oppdatert 03.03.2017 21:07
Stanser utsett i Drammenselva
Stanser utsett i Drammenselva
Mattilsynet sentralt stadfester det lokale vedtaket fra Buskerud om å stanse kultivering og utsett av laks i Drammenselva. Dette skyldes at smittefaren for gyro til andre vassdrag øker når klimaendringene øker flomfaren.

​Det var i november i fjor Mattilsynet vil stoppe kultivering og utsetting av laks i Hokksund. Nå er klagen på vedtaket behandla i Mattilsynet sentralt, og svaret er fortsatt nei.

Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i 1987, har det brent et blått lys for kultiveringa i Drammenselva som har pågått i 162 år. Det er laga et eget kultiveringsanlegg for klekking av egg og tilhørende settefiskproduksjon. I dag utføres arbeidet av Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg (HÅK). 

Nedgang om få år​​

Nå har Mattilsynet fatta endelig vedtak om å stanse utsettinga av laksesmolt. HÅK ba om at vedtaket ble utsatt til man hadde vurdert nærmere om ei gyrobehandling i det kompliserte Drammensvassdraget var mulig.

– Dette er kroken på døra for utsetting av fisk. Laksefisket blir ikke umiddelbart berørt de første tre–fire åra mens dagens generasjoner er ute i havet. Men deretter blir det færre laks. Helt tomt blir det nok ikke, for det er en betydelig stamme som er resistente mot parasitten.​, sier Einar Mathiesen, leder i Hellefoss-Åmot kultiveringsanlegg til Drammens Tidende.

Prøver politisk vei​

HÅK kan klage til Landbruks– og matdepartementet. Forrige gang det var snakk om å stanse utsettinga, grep daværende miljøvernminister Børge Brende inn. Mathiesen bekrefter at de også nå vil prøve å gå politisk vei med saken.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Mattilsynet, og Mattilsynet har gjort et grundig arbeid i sitt siste avslag. Vi er begge opptatte av å hindre smitt til andre vassdrag, spesielt Numedalslågen. Men på 30 år har ikke dette skjedd, sier Mathiesen.

Nå mener imidlertid Mattilsynet at risikoen øker fordi klimaendringer vil gi mer nedbør. Dette gjør at ferskvannssonen som gyroen overlever, vil strekke seg lengre ut i Drammensfjorden.

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.