Med en jegers øyne i Europa
Espen Farstad
Publisert 21.05.2019 08:08
Oppdatert 21.05.2019 08:49
Med en jegers øyne i Europa
Visste du at NJFF er på vakt for jegerinteressene i Europa? Gjennom de nordiske og europeiske jegerorganisasjonene følger vi med og påvirker der vi kan.

​​- Det er mye av det som diskuteres og bestemmes i EU som påvirker den norske jakta. 75% av Nordiske jaktspørsmål påvirkes av EU. Derfor er det viktig at vi er tilstede der vi kan, sier Knut Arne Gjems. Han er leder i NJFF, men også president i Nordisk Jegersamvirke og ny visepresident i FACE, som er den europeiske jegerorganisasjonen
Og ikke nok med det. Vi har en veldig sterk nordisk representasjon i Europa om dagen. Presidenten i FACE heter Torbjørn Larsson og kommer fra det Svenske Jegerforbundet.


​Mange viktige jakttemaer på dagsorden i EU

Det er mange områder som berører jakten, og mange av disse diskuteres og er i prosess. Fra sist møte mellom jegerorganisasjonen i Europa kan vi nevne følgende saker: 

Afrikansk svinepest på Villsvin
Svinepest en utfordring mange steder i Europa. Felles strategier for å unngå spredning blir diskutert. I landene der man har fått sykdommen prøver man å holde villsvinbestandene nede i en periode. I Danmark bygger Staten 70 km gjerde mot Tyskland for å forsøke å hindre å få smitten som er spesielt utfordrende for tamgrisprodusenter. 

Jegernes omdømme 
Mennesket fjerner seg ifra naturen. Vi jegere må ha fokus på hvordan vi fremstår for å ha samfunnets aksept. Informasjonsarbeid mot barn og unge samt gode kommunikasjonsstrategier er ansatt som viktig for jaktas framtid i hele Europa. 

Politisk lobbyarbeid 
I Europa har verne- og antijaktorganisasjoner 30 ansatte lobbyister per lobbyist som representer jegerne. Det gir seg selvsagt utslag i praktisk politikk og lovgivning. Det blir derfor viktig for jegerinteressene å styrke denne rollen fremover for å sikre jaktas fremtid. ​

Ulv
Bestandene er i vekst i hele Europa. Jegerne er frustrerte over at EU ikke tillater jakt i de fleste landene. EU-kommisjonen/-administrasjonen var tilstede på et FACE-møte nylig, og var svært tydelige på at de ikke ønsket noen forandring på situasjonen og at jegerne måtte tilpasse seg ulv og rovdyr og lære seg sameksistens. Norge er ikke medlem av EU og påvirkes ikke direkte, men Svensk ulveforvaltning som påvirker oss i Norge er direkte berørt. Det er altså ikke bare i Norge at ulven er et hett tema. 

Bly i ammunisjon
EU har et langsiktig mål i Europa om å fase ut blyammunisjon, så blydiskusjonen i ammunisjon kommer garantert til å skyte fart igjen, både på hagle- og riflefronten. Det jobbes aktivt med å finne alternativer som fungerer tilfredsstillende. I Norge har man som kjent et forbud mot blyhagl i våtmarksområder, men det er tillatt med bly på fastmark. ​

Trekkfugler
Det er viktig å få på plass gode bestandstall og at man samarbeider om forvaltningen av våre felles arter. De nordiske landene har satt fokus på forvaltning av ærfugl som har hatt negativ bestandsutvikling de seinere årene. 

 


 
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.