Meld fra om du observerer fremmede fiskearter
Publisert 30.06.2020 14:27
Oppdatert 01.07.2020 15:02
Meld fra om du observerer fremmede fiskearter
Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) oppfordrer alle om å melde fra ved observasjoner.

​​​Spredning av fisk er en av de største truslene mot de lokale fiskebestandene i norske vann og vassdrag. Nye fiskearter kan fortrenge stedegne arter, eller spre parasitter og sykdommer som kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. ​Dersom en skal kunne sette inn effektive tiltak mot denne spredningen, er det nødvendig at nye tilfeller blir påvist og rapportert så raskt som mulig. Her spiller publikum en nøkkelrolle i arbeidet mot spredning ved å innrapportere nye funn.​

Det gjelder både arter med en naturlig innvandring til Norge, men som har blitt satt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, og arter som har blitt innført fra utlandet. Den første gruppen omfatter spesielt gjedde, ørekyt, mort, sørv og abbor. Fra utlandet er det innført 11 fiskearter; karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye.

Viktig med lokalkunnskap

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) videreføre kartleggingen av spredning av fiskearter i norske vassdrag. ​Dersom du kjenner til nylig spredning av noen av disse artene, eller mistanke om dette, ønsker vi at det blir rapportert til NINA. Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til Trygve Hesthagen på e-post eller mobilnummer: 99593389. Legg også gjerne ved bilde av fisken dersom du har det. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.