Møtte den nye fiskeriministeren
Espen Farstad
Publisert 02.10.2018 11:03
Oppdatert 02.10.2018 12:54
Møtte den nye fiskeriministeren
- Jeg er opptatt av bærekraft i oppdrettsnæringen og i forvaltningen av ressursene havet, proklamerte fiskeriministeren i møte med NJFF.

​Den nye fiskerimnisteren kommer fra Fremskrittspartiet og heter Harald T. Nesvik. Han hadde satt av en time til å møte representanter fra oss i NJFF og NJFF-Hordaland. Vi benyttet anledningen til å lufte flere viktige emner som sorterer under Nesvik sitt departement.

Utfordringene med fiskeoppdrett

Vi tok naturlig nok opp tematikken villfisk/miljø/oppdrett. Fiskeriministeren er øverste ansvarlige myndighet for oppdrettsnæringen, og NJFF framhevet vårt syn på de største utfordringene knyttet til lakselus og rømming.
- Trafikklyssystemet som er etablert for å håndtere lusesituasjonen skal følges opp i begge ender, understreket Nesvik. Ligger man på rød sone vil det få konsekvenser, på samme måte som grønt lys skal gi muligheter for vekst.
NJFF ønsker en styrt overgang til lukket teknologi som fysisk skiller villfisk fra oppdrettsfisk. Fiskeriministeren hadde ikke troen på en slik ensidig løsning, og mente en aktiv bruk av trafikklyssystemet skal gi en bedret lusesituasjon, kombinert med at han var teknologioptimist og hadde troen på teknologiske løsninger på luseproblemet.

Her tror vi nok at det vil bli flere diskusjoner i framtida. Dagens lusesituasjon er svært uholdbar i mange områder, både for villaksen og ikke minst sjøørreten.

Rømt oppdrettsfisk

Når det gjelder rømminger fra oppdrettsanlegg så viste statsråden en bekymret mine når status så langt i år ble nevnt. Før høststormene har satt inn har det rømt mer fisk enn totaltallet de to foregående år. Det er ingen lystig utvikling.
- Jeg ser på rømming som miljøkriminalitet, og det skal håndteres deretter, sa Nesvik om dette temaet. Han var ikke fremmed for merking av fisken, et annet krav fra NJFF, men ville ikke gå i detalj på hvilken teknologi som skulle benyttes.

Forvaltning av torsk i sør

Situasjonen for kysttorsken og fjordtorsken i sør ble også tatt opp av NJFF. Her er vi i utgangspunktet veldig på linje med fiskeriforvaltningen, som har på høring et forslag om fredning av torsken i sør, mot både yrkes- og fritidsfiske. NJFF påpekte at et generelt områdevern ikke er ønsket, men at et presist utformet fredningsvedtak i viktige områder er et nødvendig tiltak. Likedan er vi opptatt av at man samtidig også fokuserer på predatorer i systemet, da særlig sel og mellomskarv. Fiskeriministeren ville ikke kommentere i detalj på dette, da saken er på høring og i prosess.

Sportsfiske etter makrellstørje

Makrellstørja er tilbake langs kysten vår, og det er så smått startet et kommersielt fiske etter den. Så langt er det ikke åpnet for ordinært sportsfiske etter arten. Sportsfiskernes velvillige innsats under forskningsfangsten til Havforskningsinstituttet ble behørig notert og "benikket" rundt bordet. Vårt budskap til ministeren var at også sportsfiskerne bør få ta del i framtidens fiske etter makrellstørje, slik vi har tradisjon for på andre fiskearter. Til dette svarte Nesvik at "budskapet er notert".
Vi velger å tolke dette positivt.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.