Mulig fiskeforbud skaper bekymring
Publisert 03.01.2019 15:18
Oppdatert 04.01.2019 14:19
Mulig fiskeforbud skaper bekymring
Hvis forslaget blir vedtatt vil du få bot om du fisker i forbudssonene. Foto: Vegard Veberg
NJFF støtter vernesonen for å bevare kysttorsken i Oslofjorden, men er sterkt uenig i forslaget om å stenge for alt fritidsfiske i hele indre Oslofjord i perioden fra januar til mai.

​​​​​Forslaget er til behandling i departementet og saksbehandler sier de håper på en avgjørelse i løpet av denne måneden. NJFF har sagt tydelig fra hva vi mener om dette og følger opp saken politisk.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det altså bli forbudt å fiske i 14 definerte forbudssoner fra januar til mai og det blir forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden fra Aust-Agder og Telemark til svenskegrensen. Yrkesfiskere kan søke om dispensasjon. Dette vil derfor få størst konsekvenser for fritidsfiskerne.

Unødvendig totalforbud

NJFF støtter et et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske. Vi er helt enige i at noe må gjøres for å bevare torsken, men å totalforby alt fiske er unødvendig. -Fisket vinterstid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk, sier informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad. 

Forslaget omfatter ikke regler om fiske etter anadrom fisk, sjøørret og laks. Anadrom fisk reguleres ikke av havressursloven, og det er derfor lov å fiske etter sjøørret. Se vedlagt brev fra Miljødirektoratet som bekrefter dette.​ 

Fiskerne bekymrer seg

En rekke aviser har omtalt dette forslaget, blant annet Nettavisen skriver at NJFF raser mot forslaget. Lokalavisene har også engasjert seg. At det kan bli forbudt med isfiske i Drammensfjorden er noe man er opptatt av. Fiskerne er bekymret for at dette forslaget kan bli en realitet og dermed skape full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i Norges mest benyttede sportsfiskeområde. 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.