Nå kan du jakte med blyhagl
Publisert 08.02.2016 19:01
Oppdatert 30.10.2018 10:14
Fra og med 16. juli kan du igjen lade hagla med blyammunisjon. For mange jegere og NJFF er dette godt nytt før høstjakta, og et resultat av mange års iherdig arbeid.

​Klima- og miljødepartementet offentliggjorde 16. juli den nye forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det endres også i produktforskriften, slik at også import til og omsetning av blyhagl i Norge tillates igjen. Dette ble kunngjort på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Endringene trer i kraft i straks. Det betyr at du igjen kan jakte med blyhagl.​


Se forskriftsendringene her og hva de innebærer for deg:

Forskrift om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (om blyhaglforbudet)

Forskrift om endringer i produktforskriften (blyhagl)


Langvarig innsats fra NJFF

Det betyr at du nå kan kjøpe, importere og bruke blyhagl igjen. 

- Norges Jeger- og Fiskerforbund har i en årrekke jobbet for en opphevelse av det generelle forbudet mot blyhagl. Manglende faglig begrunnelse for et totalforbud som også omfattet bruk av blyhagl over fastmark og åpent vann, har aldri møtt forståelse blant jegerne. Mange har trukket i samme retning i denne saken og det har gitt et godt resultat, sier Espen Søilen, generalsekretær i NJFF.

- Dette har vært en viktig sak for organisasjonen og viser at både vår medlemsmasse og fagkompetanse blir hørt av myndighetene. I denne saken er det mange som har stått på og lagt ned mye arbeid for å komme dit vi er i dag, og det vil vi takke for, sier Søilen.

 

Bred støtte

Etter mange års forbud ble det etter et representantforslag fra Arbeiderpartiet stilt forslag om å tillate bly i jakthaglene utenfor våtmarksområder og skytebaner. Det var et bredt flertall av våre folkevalgte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som stilte seg bak vedtaket om å myke opp totalforbudet.

 

Tillatte arter

Det er f​or​​​tsatt begrensninger i bruk av blyhagl av miljøhensyn. 

Klima- og miljødepartementet har i sin oppfølging av Stortingets vedtak valgt en artspesifikk begrensning og ikke en områdespesifikk begrensning, som var alternativet.

I praksis betyr det at det er de viltartene som er listet opp i utøvelsesforskriften som kan jaktes med blyhagl.

Artene som kan jaktes med blyhagl er lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl, rugde, jerpe, duer, ærfugl, skarv, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, trost, fasan, hare, sørhare, viltlevende kanin, ekorn, rådyr, mår, mårhund, rødrev, røyskatt, grevling, jerv og gaupe.

Etter innspill fra NJFF i høringsrunden tillates også bruk av blyhagl til gåsejakt over innmark og til jakt på villmink.

Blyhagl-forbudet vil fortsatt gjelde på skytebaner, i tråd med det opprinnelige forslaget, og for samtlige jaktbare viltarter som ikke er nevnt over.

 

Jegeren​​​​s ansvar

Jegerne må sette seg inn i hvilke arter som nå kan jaktes med blyhagl.

Det er bred forståelse fra jegerne om å unngå bruk av blyhagl i våtmarksområder, og NJFF har tiltro til at jegere vil unngå å bruke blyhagl i tilknytning til disse områdene selv om forskriften regulerer bruken av blyhagl for arter og ikke for områder.

- NJFF har tillit til at jegerne løser dette på en god måte der det er praktisk nødvendig. Akkurat nå er vi veldig fornøyde med at et bredt flertall av våre folkevalgte har hørt på jegerne, avslutter Søilen.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.