NJFF breies ut som friluftsorganisasjon
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 07.03.2016 16:13
NJFF breies ut som friluftsorganisasjon
NJFF tar inn friluftsliv som en del av sin formålsparagraf.
NJFF breies ut som friluftsorganisasjon
- Generelt friluftsliv er en naturlig del av vårt ungdomsarbeid, påpekte fylkesleder Per Norstein i NJFF Sogn og Fjordane.
NJFF skal utvide sin plattform til også å omfatte friluftsliv, i tillegg til jakt og fiske. Dette ble klart etter at landsmøtet i dag vedtok å ta inn friluftsliv som en sentral del av forbundets vedtekter.

​​​​​Vedtektsendringene kom på bakgrunn av forslag fra både NJFF Sogn og Fjordan​​e, NJFF Nordland og Borre JFF.

- NJFF Sogn og Fjordane har lenge hatt fokus på generelt friluftsliv. Friluftslivet blir stadig viktigere i vår utbaniserte hverdag, og det er derfor viktig at NJFF favner breiest mulig. Medlemsundersøkelsa viser at 25% av de som har falt fra som medlemmer, oppgir at de ikke lenger driver med jakt og fiske. Sogn og Fjordane fylkeslag mener generelt friluftsliv også er en naturlig del av vårt ungdomsarbeid. Vi håper derfor at landsmøtet støtter opp om forslaget vårt, sa fylkesleder Per Norstein i NJFF Sogn og Fjordane.


Godt tiltak i Friluftslivets år​​​

- Hvis vi ser på sammenslutninga av friluftsorganisasjoner i Norge, ser vi at NJFF er en av de to største. Og det er ikke rart: Det var jegere og fiskere som først gikk opp stiene i dette landet. Det ville være veldig fint om vi under Friluftslivet år tar friluftsliv inn i vår formålsparagraf, sa fylkesleder Steinar Høgaas i NJFF Nordland.

- Forbundsstyret støtter forslaget. Det er imidlertid viktig for oss at det presiseres med at formålsparagrafen inkluderer jakt, fiske og annet friluftsliv, slik at jakt og fiske ikke framstår som noe annet enn friluftsliv, understreket forbundsleder Runar Rugtvedt.

- Sett fra et juridisk synspunkt, skal vi være oppmerksomme på at ei slik vedtektsendring forplikter. Da må altså NJFF satse skikkelig på friluftsliv, påpekte jurist og Skien-leder Ole Martin Meland.


Skepsis mot utvanning​

Flere i landsmøtesalen uttrykte imidlertid skepsis til at formålsparagrafen skal utvannes i jakten på nye medlemmer, slik at man blir for lik turistforeningen og andre friluftsaktører. NJFF Buskerud mente blant annet at det burde presiseres at det dreide seg om jakt- og fiskerelatert friluftsliv, og fremmet et alternativt forslag der dette ble presisert.

- Vi er et forbund av jegere og fiskere, det må vi ikke glemme. Når vi skal trekke inn friluftsliv i våre vedtekter, må vi være tydelige på at det er det høstingsbaserte friluftslivet som står i fokus. Det er der vi er nødt til å være, supplerte fylkesleder Arild Gjertsen i NJFF Sør-Trøndelag.


Skal ivareta medlemmenes interesser​​​

- Dette har vært en interessant diskusjon, og det er ingen tvil om at dette er en viktig debatt når vi skal endre vedtektene. Forbundsstyret mener samtidig at vi moderniseres oss og kan selge oss inn litt breiere med å ta med friluftsliv i formålsparagrafen, påpekte forbundsleder Rugtvedt.

Han fikk støtte fra Kim-Lois Belaska som var en av forslagsstillerne fra Borre JFF. Belaska påpekte at vedtektsendringene kun handler om å ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv. 


Endret rollefordeling mellom landsmøte og representantskap​​

Etter debatten trakk NJFF Buskerud sitt alternative forslag om at friluftslivet skulle være knyttet opp mot jakt- og fiskerelaterte aktiviteter. Forslagene fra NJFF Sogn og Fjordane, NJFF Nordland og Borre JFF ble deretter slått sammen med forbundsstyrets forslag om endringer i vedtektene. 

Sistnevnte forslag inneholdt også en del andre endringer i forhold til rollefordelingen mellom representantskapet og landsmøtet, samt vedtekter for landsmøte. Dette kan du lese mer om i forbundsstyrets forslag om endringer i vedtektene.


Opprettholdt lokallagenes direkteforslag​

Forbundsstyret møtte mye motbør for sitt forslag til paragraf 7.6, om at lokallagene ikke lenger skal ha anledning til å fremme forslag direkte til landsmøtet uten å måtte gå veien via fylkesårsmøtet. Her gikk blant annet Vestfold-representant Kim-Lois Belaska, Hedmarksrepresentant Sven O. Stenbrenden og ​fylkesleder Oddvar Vermedal i NJFF Rogaland på talerstolen og advarte mot at dette vil underminere lokallagsdemokratiet.

- Også forbundsstyret ser betydningen av at lokallagene kan fremme forslag direkte til landsmøtet. Debatten har vært veldig fin og opplysende i forhold til hvordan dette oppleves fra lokallagene. ​​Vi frafaller derfor vårt forslag, sa forbundsleder Runar Rugtvedt.


Debatt om kontingent​​

Det ble også debatt omkring paragraf 8 i vedtektene, der det ble avstemming omkring hvorvidt landsmøtet eller representantskapet skal fastsette kontingenten. Her fikk forbundsstyrets forslag 103 stemmer mot 60 stemmer, men falt ettersom dette ikke var tilstrekkelig flertall for vedtektsendring. De øvrige endringene i vedtekter ble enstemmig vedtatt av landsmøtet.

Her finner du landsmøtets endelige beslutning om nye vedtekter for NJFF.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.