NJFF i møte med departementene om store rovdyr
Publisert 18.11.2020 10:07
Oppdatert 18.11.2020 11:01
NJFF i møte med departementene om store rovdyr
Skal man få ned konflikten rundt ulv så må Stortingets bestandsmål følges opp, understreket leder i NJFF, Knut Arne Gjems i møtet.

​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund hadde tirsdag 17. november et dialogmøte med statssekretærene i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet vedrørende rovdyrforvaltningen, sammen med næringsorganisasjonene.

NJFF var jegernes klare stemme på møtet, og tok blant annet opp at vi mener løs på drevet halsende hund bør tillates på ulv. Hundene som skal benyttes på skadefelling om sommeren, må også kunne trenes på ulv og få erfaring under lisensfelling om vinteren. Det har det siste året kommet frem betydelige erfaringer rundt bruken av hund på ulv og vi har sett at skadefelling av ulv har blitt mye mer effektivt med løs på drevet halsende hund.

Oppfølging av lovendringene 

NJFF ba også om en vurdering fra departementene rundt endringen av § 18 i naturmangfoldloven som Stortinget vedtok i juni, og der det nå heter: «Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.» NJFF ønsket en redegjørelse av hvilken betydning denne endringen får. Vi ga uttrykk for våre forventninger til vedtakene om lisensfelling som skal fattes fremover, og viste til at både ulvebestanden og jervebestanden, i noen områder, ligger betydelig over vedtatt bestandsmål. Tilbakemeldingen fra departementene var at denne endringen er en lovfesting av hensyn som allerede legges til grunn i arbeidet med fastsettelse av fellingskvoter og eventuell klagebehandling av kvotevedtak.

Vi må ha en forståelig forvaltning

 - Skal man få ned konflikten så må Stortingets bestandsmål følges opp. NJFF bidrar til bestandsregistrering og den utøvende forvaltningen av våre store rovdyr. En mest mulig transparent og forståelig forvaltning for folk flest hvor bestandsmålene følges er viktig for å bygge tillitt, understreket leder i NJFF, Knut Arne Gjems.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.