NJFF inviterer samtlige foreninger til å søke Frifondmidler
Publisert 27.09.2019 08:45
Oppdatert 30.09.2019 15:21
NJFF inviterer samtlige foreninger til å søke Frifondmidler
Søknadsfristen er 1.november 2019.

​​​NJFF sentralt har mottatt midler (FRIFOND-midler) fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som vi nå skal fordele til våre lokallag. Den eksakte summen foreningene blir tildelt etter godkjent søknad, vil variere ut fra antall søkere. For å få tilskudd må foreningen ha sendt inn grunnlagsskjema for 2018. Foreningen må også ha rapportert på bruken av tidligere mottatte FRIFOND-midler.

Vi anbefaler sterkt å lese hele denne mailen før dere går til søknadsskjemaet.

Gå til søknadsskjema

Merk at tilskuddet skal være brukt opp og rapport sendt oss innen 1. november 2020. Er ikke midlene brukt opp til barne- og ungdomsvirksomhet innen fristen, må restbeløpet betales tilbake til oss. Rapporten skal leveres i rapportsenteret i lokal medlemsadministrasjon på njff.no. Her finner dere linken til rapportskjemaet. Gjennom den samme linken finner dere også retningslinjene for LNU-/ FRIFOND-midlene. ​

Aktivitetsmidler FRIFOND

 • Alle aktivitetene det søkes om skal være rettet mot barn og ungdom under 26 år.
 • Alle aktivitetene skal registreres i aktivitetskalenderen på organisasjonens nettsider.
 • Alle medlemmer under 26 år i foreningen, skal få informasjon om de aktuelle aktivitetene. Dette kan være i form av en oversikt, eller link til aktivitetskalenderen på nett. 
 • Dersom aktiviteten har en pris, skal det prisdifferensieres mellom medlemmer og ikke-medlemmer
 • Vi oppfordrer foreningene til å benytte lokale medier for omtale av foreningens barne- og ungdomsaktiviteter.
 • Har benyttet tilskuddsmidlene i perioden 1. juli 2019 til 1. november 2020, og har sendt NJFF sentralt rapport om bruken av midlene innen 1. november 2020.​
 • Aktiviteter som mottar midler fra andre ordninger i NJFF, kan ikke motta støtte fra disse midlene, f.eks. Fiskesommer, Camp Villaks, Foreldrefiskekurs og Introjakt.

Tilskuddet fordeles etter følgende skala:

 • Et grunnbeløp tildeles dersom det arrangeres 3-7 aktiviteter.
 • To ganger grunnbeløpet tildeles for 8-14 aktiviteter.
 • Tre ganger grunnbeløpet tildeles for 15-29 aktiviteter.
 • Fire ganger grunnbeløpet tildeles for 30 eller flere aktiviteter.

Jaktskytterkolen & Jakt- og fiskeskolen

De foreningene som har Jaktskytterskole og/eller Jakt- og fiskeskole kan søke om årlig driftsstøtte (kr. 5.000,- til hver) . I tillegg kan disse også søke om tilskudd fra aktivitetsmidlene (se foran) til aktivitetene i disse skolene. Dette ekstra driftstilskuddet er ment å motivere foreningene til mer kontinuerlig barne- og ungdomsvirksomhet, som Jaktskytterskolen og Jakt- og fiskeskolen er eksempler på. Vi har egen tilskuddsordning for slike skoleoppstarter, med et engangsbeløp på kr. 22.000,- per dd.​

Dere finner mer informasjon om oppstart av Jaktskytterskole og Jakt- og fiskeskole her:

Lykke til med søknadene og mange flotte aktiviteter!​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.