NJFF jobber for de norske jegerinteressene i EU-parlamentet
Publisert 12.09.2019 09:02
Oppdatert 12.09.2019 09:18
NJFF jobber for de norske jegerinteressene i EU-parlamentet
Leder i NJFF, President i Nordisk Jegersamvirke og VICE president i FACE, Knut Arne Gjems på vei inn i EU-parlamentet. Foto: Roar Lundby.
Knut Arne Gjems ofret jaktstarten på småviltjakta i år, for å være i Brüssel og tale jegernes sak i møte med EU-paramentarikere.

​​​​​​​​​FACE (den europeiske jegerorganisasjonen) og den nordiske delegasjonen møtte representanter som sitter i EU parlamentet.​ Blysaken er en sentral sak om dagen. EU foreslår å forby bruk av blyammunisjon i våtmark i 2021 og på fastmark i 2024. EU-kommisjonen var tydelige på at de ønsket å gjennomføre dette. Blir dette vedtatt, er Norge forpliktet til å følge EU vedtaket. Jegerne forklarte hvordan vi ser på et mulig blyforbud og de praktiske konsekvensene ved det.  

- Vi har ingen problemer med å akseptere en utfasing av bly i ammunisjonen der den utgjør en reell miljøfare, sier leder i NJFF, Knut Arne Gjems. 

- Å jakte blyfritt på utsatte arter i våtmarker og skyte med stål på leirduebanene er ikke noe problem for oss jegere. Men vi har ennå ikke sett en god dokumentasjon på at bruk av bly på fastmark utgjør noen reell fare for miljøet. Vi mener derfor at vi bør kunne opprettholde et unntak fra det generelle blyforbudet mot jakt på arter som lever i disse områdene, og at det da er opp til den enkelte jeger å velge det materialet man selv finner mest hensiktsmessig til sin jaktform. 

En utfordring for Norden er at EU definerer våtmark som myr og torvmark som gjør at store deler av Norden kan bli klassifisert som våtmark og bli påvirket av et blyforbud allerede i 2021 om definsjonen fra Ramsarkonvensjonen skal brukes. ​

-Vi ser at et sterkt fellesskap for å ivareta jaktas gode posisjon i samfunnet blir viktig fremover, og mange avgjørelser for norske jegere tas i EU. Vi må være der beslutningene tas så disse dagene har vært nyttige, avslutter leder i NJFF, Knut Arne Gjems. 

EUparlamentet.jpg

Torbjørn Larsson er leder i Svenska Jägerforbundet og President i FACE. Her snakker Larsson til politikere i EU parlamentet. Foto Roar Lundby ​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.