NJFF krever innsyn i statusrapport for storaure
Publisert 29.11.2018 09:38
Oppdatert 29.11.2018 12:14
NJFF krever innsyn i statusrapport for storaure
NJFF ønsker en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storaure i Norge. Dette har regjeringen bedt Stortinget gjøre et vedtak på, og i den forbindelse har en arbeidsgruppe utredet bestandsstatus og tiltak for storørret i Norge.

​​​NINA (Norsk institutt for naturforskning) leverte i mai 2018 en rapport om storørret til Miljødirektoratet, som så ble oversendt Klima og Miljødepartementet (KLD) i høst. NJFF er svært forundret over at rapporten er unntatt offentligheten, og det er heller ikke blitt gitt noen begrunnelse for denne tilnærmingen. NJFF ber om at KLD gir innsyn i rapporten om storaure.  

Avgjørende med rask involvering og engasjement

Selv om rapporten ikke gir en utfyllende beskrivelse av alle norske storørretbestander, er det avgjørende at man raskt får diskutert og blitt enige om en felles problemforståelse. På den måten kan man komme i retning av kunnskap, tiltak og løsninger. Diskusjonene må ikke foregå innad i KLD, men involvere alle med engasjement for storørreten, både det offentlige, brukere og næringen. – Dette haster sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. – God forvaltning av storørretbestandene våre er avhengig av at en har best mulig kunnskap tilgjengelig. Derfor er det av stor betydning at arbeidsgruppas rapport offentliggjøres, slik at man kan benytte seg av den kunnskapen og vurderingene som er kommet frem, avslutter Fjeldseth. 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.