NJFFs landsmøte åpnet av Storberget
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:25
NJFFs landsmøte 2015 ble i kveld åpnet av Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Storberget åpnet med å understreke betydningen av NJFF som viktig masseorganisasjon med stor troverdighet.

​​- NJFF er en av de viktigste masseorganisajonene vi har. NJFF har alltid vært en seriøs og realistisk part i vårt politiske landskap. Jeg vil takke dere for mange års godt og konstruktivt samarbeid i mange saker. Det handler mye om felleskap og adgang til naturressurser. Her har NJFF en svært viktig rolle, innledet Storberget.

Friluftsliv som grunnlag for rekreasjon og livskvalitet, var et sentralt moment i Storbergets hilsen til NJFFs landsmøte. Høsting av naturen er en grunnstein i vår nasjon. Folk søken etter sunn og god mat går godt sammen med utøvelsen av jakt og fiske, framhevet Storberget. 


Viktig oppgave med yngre generasjoner​

- Her representerer våre jakt- og fisketradisjoner en bærekraftsforståelse som er svært viktig. Her har vi alle en stor oppgave med tanke på yngre generasjoner. Det er viktig at våre barn lærer at kjøttkakene ikke vokser på Rema, poengterte Storberget.

Samtidig trakk han paralleller til det globale perspektivet i matvareproduksjonen, der kortreist mat blir stadig viktigere.


Allmennhetens rettigheter

Storberget har vært en viktig alliansepartner for NJFF i kampen for allmennhetens tilgang, og særlig for å bevare Statskog. Her takket til gjengjeld Storberget for den ryggdekningen som NJFF har gitt for å vise at dette er viktig for befolkningen.

- Vi må slå ring rundt de regler som gjelder, for eksempel for fri ferdsel i strandsonen. Men jeg vil også invitere dere til å bli med på en dialog for å se på hvordan vi kan åpne enda mer opp for deltakelse i jakt og fiske. Her må vi bruke både politikk og økonomi. Er det nye grep vi kan gjøre for å øke den allmenne tilgjengeligheten til jakt og fiske? Her ønsker jeg innspill fra dere, sa Storberget.


Viktig rovviltpolitikk​​

- I rovdyrpolitikken er NJFF godt på banen, samtidig som dere har klart å holde to tanker i hodet. For egen del synes jeg situasjonen begynner å bli prekær, særlig hjemme i Hedmark med tanke på ulven. Det handler om totalvolumet, det handler om å drive høsting. Det handler også om velferd, når jakthunder blir revet i stykker, sa Storberget, som var medvirkende til å få innført nødverge for jakthunder.

- Hvis vi ikke finner gode løsninger nå, er jeg redd for at mye forvitrer. Det er slik at folk i Trysil og Slettås har ulven omtrent i garasjen. Vi trenger en gjennomgangVi må gjøre mer for å finne løsninger som er konfliktdempende. Vi som politikere må tørre å gå inn i dette nå. For det virker ikke i dag, når vi ser hvor lang tid det tar før skadedyr tas ut. Og jeg forstår at sonepolitikken er provoserende for dem som opplever å bo nærmest i et reservat, sa Storberget, som samtidig utfordret regjeringen til å ta fatt i utfordringene med grenseflokker.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.