Nytt handlingsprogram 2015-21 vedtatt
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:12
Nytt handlingsprogram 2015-21 vedtatt
NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet hvert 3. år og gjelder for hele organisasjonen for neste seks års-periode. Handlingsprogrammet er på et overordnet nivå, med saker som skal prioriteres spesielt i perioden.

​Resultatene skal måles og rapporteres til landsmøtet i forbindelse med rullering hvert 3. år. Handlingsprogrammet konkretiseres i et ​årlig Arbeidsprogram som v​edtas av Representantskapet hver høst etter forslag fra Forbundsstyret.​


NJFFs strategiske målområder og hovedmål

1. Utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv

 • Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse
 • Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske
 • Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk

2. Organisasjonen

 • NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser
 • Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk
 • NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte

​​

1. Utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv

Hovedmål: Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse

Delmål:

 • Kunnskapen om og aksepten for høstingsbasert friluftsliv skal stå sterkt i samfunnet
 • Jegere og fiskere skal rekrutteres fra alle befolkningsgrupper
 • Lovgivning og reguleringer av jakt, fiske, hundehold og annet friluftsliv skal være i overensstemmelse med NJFFs interesser
 • Jakt, fiske og annet friluftsliv skal utøves på en sikker og bærekraftig måte

Hovedmål: Allmennheten skal ha god tilgang på jakt, fiske og annet friluftliv

Delmål:

 • Allemannsrettene skal stå sterkt og sikre tilgang til naturen i hele landet
 • Offentlige og private grunneiere skal legge godt til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv
 • Statskog skal videreføre sitt samfunnsoppdrag
 • Finnmarkseiendommen skal forvaltes i henhold til Finnmarksloven

Hovedmål: Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk

Delmål:

 • Bærekraftig bruk skal være grunnleggende for forvaltning av naturen
 • Naturgrunnlaget skal ivaretas i all arealforvaltning og alle inngrep
 • Havbruksnæringen må løse sine miljøutfordringer. Både eksisterende  og framtidig oppdrettsproduksjon må inn i lukka anlegg, eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville laksefiskene.
 • Vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner skal utnyttes til miljøforbedringer i vassdragene, og Vannrammedirektivet skal legges til grunn i vannforvaltningen
 • Rovdyrpolitikken skal ta tilstrekkelig hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur
 • Vi skal ha en god forvaltning av innlandsfiskeressursen

2. Organisasjon

Hovedmål: NJFF skal være er en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser

Delmål:

 • Organisasjonens politiske arbeid og aktiviteter skal være godt synlig i samfunnet
 • Medlemmene skal kjenne godt til organisasjonens politikk og aktiviteter
 • Det skal være god rekruttering av nye medlemmer fra alle befolkningsgrupper, særlig barn, unge og kvinner
 • Organisasjonen skal ha tilgang på godt teknisk verktøy for drift og kommunikasjon
 • Utdanne og motivere tillitsvalgte til innsats i foreningene.

Hovedmål: Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk

Delmål:

 • Opplæringsvirksomheten skal ta i bruk ny teknologi og læringsmetoder
 • NJFFs foreninger skal ha gode tilbud om opplæring innenfor jakt, hundearbeid, fiske og annet friluftsliv
 • Foreningene skal ha tilgang til dyktige og motiverte instruktører
 • Jakt, fiske og annet friluftsliv skal være pensum i skolen
 • Det skal være god tilgang på skytebaner og andre anlegg over hele landet

Hovedmål: NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte

Delmål:

 • NJFF skal ha tilbud om allsidige aktiviteter innenfor jakt, hundearbeid, fiske og annet friluftsliv
 • NJFFs medlemmer skal ha fordelaktige vilkår ved deltakelse på aktiviteter i hele organisasjonen
 • Foreningene bør samarbeide om å benytte hverandres tilbud og aktiviteter
 • NJFF-butikken skal ha attraktive tilbud til medlemmene
 • NJFF skal ha leverandøravtaler med konkurransedyktige tilbud til medlemmene​


Handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt av landsmøtet.​​

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.