Kommunereform gir mer NJFF-samarbeid
Publisert 08.02.2016 19:07
Oppdatert 06.06.2016 12:17
Kommunereform gir mer NJFF-samarbeid
Kommunereformen kan gi økt samarbeid.
Kommunereform gir mer NJFF-samarbeid
Bjarne Huseklepp fremmet forslaget.
NJFF Sogn og Fjordane fikk tilslutning fra NJFFs landsmøte om å være offensive i forhold til hvilke konsekvenser kommunereformen kan få for organisasjonen. Innen 1. juli 2016 skal alle kommuner ha gjort vedtak om hva som kan bli nye storkommuner.

​​​​- Prosesser over hele landet gjør at vi innen noen få år vil ha en helt annen kommunestruktur. Vi ser helt klart at dette vil få konsekvenser for NJFF og spesielt for våre lokallag. I mitt område innebærer det mest ekstreme forslaget at ti kommuner blir slått sammen til en. Her har vi 11 lokallag som vil måtte forholde seg til samme kommune. Dette vil gi utfordringer, sa Bjarne Huseklepp som la fram forslaget på vegne av NJFF Sogn og Fjordane.

Samtidig påpekte han at NJFF også bør se på hvilke muligheter som ligger i dette. Dette kan skje både gjennom økt samarbeid og andre tiltak. Deretter ble følgende forslag lagt fram:

"NJFF skal i landsmøteperioden utgreie kva konsekvensar kommunereforma har for organisasjonen og komme med tilrådingar som ivaretek organisasjonen sine mål som sentral aktør innan NJFF sine interesseområde." 


Gir full tilslutning​​

- Forbundsstyret mener NJFF Sogn og Fjordane peker på ei viktig problemstilling som det nye forbundsstyret må ha fokus på i kommende landsmøteperiode. Kommunereformen kan aktualisere behovet for bedre samordning av foreningssamarbeidet lokalt. Personlig tror jeg at det ligger et uutnyttet potensiale for samarbeid, noe vi har sett i forbindelse med at fylkeslagene i Oslo nylig har inngått tettere samarbeid, sa forbundsstyremedlem Arne Aaberg og fremmet følgende forslag på vegne av forbundsstyret:


​Landsmøtets vedtak​​

​​​​​Forslaget fra NJFF Sogn og Fjordane vedrørende kommunereformen og eventuelle organisatoriske konsekvenser tiltres.​


Forslaget ble enstemmig vedtatt. Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.