Vil ha kompetansegruppe for skytebaner
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:16
NJFF skal etablere ei kompetansegruppe for skytebaner, for å komme mer på offensiven når det gjelder de stadig økende utfordringene med driften av lokallagens skytebaner.
Vil ha kompetansegruppe for skytebaner
Ole Martin Meland fra Skien JFF.
Vil ha kompetansegruppe for skytebaner
Tor Helge Bjorheim fra Jæren JFL.

​​​​​​​​​I takt med at boligområdene eser stadig lengre inn i marka og folk flest får stadig mindre forståelse for jakt og at jegerne har behov for skytetrening, dukker stadig nye konflikter opp omkring skytebanene. NJFF Vestfold og NJFF Telemark hadde derfor fremma et forslag om at NJFF må opprette en egen kompetansegruppe for skytebaner.

- Vi ønsker mer bistand fra forbundet sentralt når det gjelder utvikling av våre skytebaner. Sjøl opplevde vi at vi måtte lene oss på DFS sin kompetanse da vi fikk utfordinger med vår skytebane, sa Ole Martin Meland fra Skien JFF.


Nødvendig tiltak​

- Forslaget fra Telemark er helt nødvendig. Vi som har prøvd å etablere eller endre skytebaner, ser at dette med ei kompetansegruppe ville vært helt på sin plass. I januar arrangerte NJFF et meget godt seminar i Trondheim. Når vi ser hvor stor deltakelsen var der, ser man helt klart at behovet er til stede, sa Tor Helge Bjorheim fra Jæren JFL.

Forbundsstyret var enig i at skytebanesaker må ha brei fokus. Forbundsstyret hadde i utgangspunktet innstilt på at spørsmålet skulle utredes av det nye forbundsstyret, men valgte å justere sitt opprinnelige forslag opp mot Vestfold og Telemark sitt forslag.


​Ikke full tilslutning

De to fylkeslagene fikk imidlertid ikke landsmøtets medhold i siste del av sitt forslag: "NJFF innarbeider skytebaneseminaret i budsjettene og gjennomfører de som årlige samlinger. Seminaret innrettes slik at det gis muligheter for konkret arbeid med enkeltsaker, slik at administrasjonen kan få nok innspill til å utgjøre en kompetansegruppe."  

Landsmøtet vedtok å slutte seg til forbundsstyrets forslag med 111 mot 65 stemmer. 

​Landsmøtets vedtak​​

​​​​​NJFF skal arbeide målrettet for å bistå lokalforeninger i spørsmål om skytebaner, herunder oppgradering og drift av eksisterende skytebaner, etablering av nye skytebaner og andre behov innenfor denne sektoren. En kompetansegruppe skal etableres som et virkemiddel for å øke bistanden overfor lokalforeningene i skytebanesaker.​


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets utredning til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​ ​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.