Ber om mer handling mot lakselus
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:30
Ber om mer handling mot lakselus
Forbundsstyremedlem Terje Aslaksen holdt et engasjert innlegg, der han etterlyste mer konkrete resultater fra oppdrettsnæringas lusekamp.
Ber om mer handling mot lakselus
Lakselusa utgjør en stor trussel for villaksen og særlig for sjøørreten langs stadig større deler av kysten. Foto: John Øystein Berg
Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene ta nødvendige grep og stille klare krav til oppdrettsnæringen om bruk av lukka anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus.

​​Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i Haugesund. Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene ta nødvendige grep og stille klare krav til oppdrettsnæringen om bruk av lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus. Det må stilles krav om at all form for videre vekst må ta i bruk slik teknologi og det må på plass en framdriftsplan med tidsfrister for å fase all eksisterende produksjon over i slike anlegg.

Lakselus er naturlig forekommende i saltvann med villaks, sjøørret og sjørøye som vertsdyr. Med rundt 350 millioner oppdrettsfisk i åpne merder i sjøen får lakselusa tilgang på enorme mengder verter hele året. Lykkes ikke oppdretterne med avlusning om våren, må laksesmolten passere gjennom et belte av lakselus på veien ut til havet. For sjøørreten og sjørøye, som oppholder seg i fjordsystemet hele sin tid i saltvann, er mulighetene for å overleve svært små i områder med høye luseforekomster.

Situasjonen for de ville laksefiskene er uakseptabel når Mattilsynet omtaler lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen på Nordmøre som den mest alvorlige de har sett noen gang. Igjen må Mattilsynet sende ut varsler om brakklegging, utslakting og reduserte utsett for å forsøke å få kontroll over situasjonen.  Utfordringene med nedsatt følsomhet og resistens overfor de tilgjengelige kjemiske behandlingsmidlene understreker alvoret.

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund berømmer Mattilsynet for å ta i bruk de virkemidler de har tilgjengelig. Landsmøtet savner imidlertid at de politiske myndighetene tar nødvendige grep og stiller krav til oppdretterne som innebærer at vi får en varig løsning på disse uakseptable forholdene.  Nærings- og Fiskeridepartementet erkjenner utfordringene, men følger ikke opp det politiske ansvaret med nødvendige krav. Det kan ikke være opp til næringen selv å definere sine rammebetingelser. 

Hensynet til de ville laksefiskene og miljøet i havet tilsier at tiden er overmoden for å stille krav om lukkede løsninger eller annen teknologi som sikrer at oppdrettsanleggene ivaretar hensynet til de ville laksefiskene og sikrer en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Næringens egne lovnader om at de jobber hardt for å løse sine miljøutfordringer har gjentatte ganger vist seg ikke å være tilstrekkelig til å løse lakselusutfordringene

Resolusjonen ble fattet av et enstemmig landsmøte.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.