NJFF krever nullvekst innen oppdrett
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:15
NJFF krever nullvekst innen oppdrett
Fylkesleder Bjarte Erstad fremmet forslaget fra NJFF Hordaland om at oppdrett må inn i lukka anlegg.
NJFF krever nullvekst innen oppdrett
Forslaget fikk tilslutning fra NJFF Rogaland med fylkesleder Oddvar Vermedal i spissen.
NJFFs landsmøte mener at oppdrettsnæringen må bli miljømessig bærekraftig før det åpnes for videre vekst. Både eksisterende og framtidig produksjon må inn i lukka anlegg på sjø eller land eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar villfisken.

​​​​​​Fiskeminister Elisabeth Aspaker har varsla at regjeringa ønsker å seksdoble oppdrettsnæringa innen 2050. Målet skal nås ved at produksjonen av laks og regnbueørret øker med omlag 7 prosent hvert år, men samtidig skal omsynet til miljøet sette rammene for hvilken produksjon en kan ha i Norge.

Stord JFF og NJFF Hordaland er svært bekymra for at en ytterligere vekst i oppdrettsnæringa vil sette våre allerede trua villaks- og sjøørretstammer i ytterligere fare. De ber derfor om at NJFFs landsmøte krever at regjeringa stanser veksten inntil næringa blir miljømessig bærekraftig og null-rømmingsvisjonen er oppfylt. 


Opplever at fjordene fylles av urapporterte rømminger

- Jeg vil at dere skal lukke øynene og gå tilbake noen måneder tilbake i tid. Det er uvær ute, og flere oppdrettsanlegg sliter seg og havarerer. Våre medlemmer må gjøre en formidabel innsats og står bokstavelig talt til knærne i rømt oppdrettsfisk. Vi fikk god fokus på saken i samarbeid med NJFF sentralt, og fikk møte fiskeriministeren, fortalte fylkesleder Bjarte Erstad. 

- Vi har sett i ettertid at næringa har økt fokus på lukka anlegg, noe som er positivt. Men samtidig opplever vi at enkelte også slutter melde ifra om rømminger, på grunn av den fokus som dette gir. Våre medlemmer opplever derimot at fjordene fylles med rømt fisk, sa Erstad, og fremmet følgende forslag:

"NJFF skal i kommende landsmøteperiode motarbeide enhver form for produksjonsvekst i oppdrettsnæringen, hvor veksten forekommer i tradisjonelle åpne oppdrettsmerder. NJFF skal bidra til å endre dagens oppdrettsregime, ved å jobbe for at fremtidige oppdrettskonsesjoner kun blir tildelt nye, miljøvennlige, rømningssikre, lukkede oppdrettsanlegg i sjø eller på land."


​​- Ikke miljømessig bærekraftig i dag

Forbundsstyret slutter seg til situasjonsbekrivelsa fra Stord JFF og NJFF Hordaland, og konstaterer at oppdrettsnæringa i dag ikke oppfyller kravet om miljømessig bærekraftig drift. Når det gjelder lakselus, er situasjonen dramatisk for de ville laksefiskene langs deler av kysten. Mattilsynet bruker alle tilgjengelige virkemidler, resistensutviklinga er faretruende, sjøørreten er i ferd med å forsvinne i de hardest ramma områdene og det høstbare overskuddet går ned i flere viktige laksevassdrag.

- Denne saken har ridd NJFF som en mare i mange år. Det er ingen tvil om at dagens teknologi ikke er bra nok. Vi mener likevel det er viktig at vi ikke låser oss til bestemte løsninger, sa forbundsstyrerepresentant Jan F. Monsen.


Må fokusere på mer enn framtidig vekst​

- Problemet i oppdrettsnæringa er godt beskrevet. De fleste av oss kjenner nå at nok er nok. Likevel er det slik at våre vedtak hele tida skal veksles inn i realpolitikk, så det vil være ei grense for hvor langt vi kan gå mens politikere og næring fortsatt ser at det er verdt å lytte til oss, sa Tore Andestad fra NJFF Møre og Romsdal.

- Vi har ei næring i dag som ikke er bærekraftig på noen måte. Svakheten ved forbundsstyrets forslag er at det fokuserer på framtidig vekst - men vi kjenner allerede problemene ved dagens produksjon og teknologi, som ikke har endra seg fra 70- og 80-tallet. Da hjelper det ikke å ta videre vekst ved hjelp av ny teknologi, for problemene vil fortsatt være der, sa fylkesleder Oddvar Vermedal fra NJFF Rogaland.​​


Vil bruke forbrukermakt

- Mens vi sitter her, får vi i NJFF Hordaland tekstmeldinger om nye rømminger i Hordaland. Jeg ber innstendig at dere som medlemmer i NJFF går i butikken og etterspør laks fra lukka anlegg. Bare på den måten kan vi få skapt et press mot næringa. Da tror jeg vi er på riktig vei, sa Kenneth Bruvik fra NJFF Hordaland.

- Beskrivelsen som Hordaland har, er viktig å merke seg. Men det som vi i forbundsstyret er opptatt av, er at vi ikke binder oss til teknologien for framtida. Vi må komme innafor de dørene der vi kan drøfte problemene direkte med næringa, og vi har godt samarbeid med flere parter der i dag, sa forbundsleder Runar Rugtvedt.


Fikk gjennom strengere vedtak​

Vermedal fra NJFF Rogaland var likevel ikke fornøyd med forbundsstyrets tilnærming, og mente den var for passiv. Fylkeslaget fremmet derfor et alternativt forslag. Landsmøtet gikk deretter inn for at saken ble oversendt til redaksjonskomiteen for å få et mest mulig samla landsmøte bak forslaget.

Det endelige forslaget ble lagt fram av redaksjonskomiteen søndag morgen. Etter en kort debatt sluttet et enstemmig landsmøte seg til følgende vedtak:


​Landsmøtets vedtak​​

​​​​​NJFF krever at havbruksnæringen løser sine miljøutfordringer som lakselus, rømming og forurensning. NJFF forutsetter at næringen skal være miljømessig bærekraftig før det åpnes for videre vekst. Både eksisterende og framtidig oppdrettproduksjon må inn i lukkede anlegg på sjø eller land eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville laksefiskene. Dette er nødvendig for å oppfylle visjonene i Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​​​​​ ​​
- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.