​Krever allmenn tilgang i vassdragene
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:30
​Krever allmenn tilgang i vassdragene
NJFF ber myndighetene sørge for bedre tilgang i vassdrag der det offentlige går inn med midler til kalking og gyrobehandling. Når samfunnet bidrar med midler, er det et prinsipp at samfunnet kan hente noe tilbake i form av allmenn tilgang til fisket.

​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i Haugesund. Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene aktivt følge opp de politisk vedtatte mål om å sikre en god allmenn tilgjengelighet i kalkede og gyrobehandlede vassdrag. 

Når samfunnet bidrar med betydelige offentlige midler til tiltak i vassdragene, er det et viktig prinsipp at samfunnet også skal hente noe tilbake i andre enden, i form av god allmenn tilgjengelighet til fisket. NJFF vil understreke at en forholdsmessig andel av fisket minimum bør være en andel på 50 %. Dette en ordning som har vært praktisert for flere av kalkingsvassdragene. 

Et allment tilgjengelig fiske vil være til glede og nytte for alle parter, både grunneiere, fiskere og samfunnet for øvrig. Uten samfunnets aksept for å bruke av fellesskapets midler til nødvendige tiltak, hadde det ikke vært mulig å nå dit vi er i dag verken når det gjelder bekjempelse av forsuring eller lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Etter at et flertall på Stortinget ved flere anledninger understreket at denne ordningen også burde utvides til å gjelde gyrovassdragene, ble det lovfestet en hjemmel som gir myndighetene mulighet til å stille krav om allment tilgjengelig fiske da lakse- og innlandsfiskeloven ble revidert i 2012. Paragrafen er en sikkerhetsventil for å sikre en god tilgang til fisket for allmennheten. Et krav om et allment tilgjengelig fiske i vassdrag som mottar betydelige tilskudd av offentlige midler innebærer ikke at fisket skal være gratis. Det vil heller ikke på noen måte umuliggjøre en utvikling av et differensiert fisketilbud der også mer tilrettelagte tilbud inngår.»

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.