Vil ha mer midler til friluftslivet
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:26
Vil ha mer midler til friluftslivet
Ill.foto: Jan Rune Samulesen
Landsmøtet i NJFF ber Stortinget øke innsatsen for å stimulere til et aktivt friluftsliv. NJFF registrerer med undring at de statlige bevilgningene til friluftslivstiltak er redusert i forslaget til statsbudsjett for neste år - og det i Friluftslivets År.

​Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i Haugesund. Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber Stortinget om å øke innsatsen for å stimulere til et aktivt friluftsliv. Vår erfaring er at offentlige investeringer i friluftslivstiltak er samfunnsøkonomis​k svært lønnsomme. Vi ber derfor om at de politiske myndighetene legger til rette for friluftslivet både gjennom  det offentlige regelverket, og gjennom å bevilge tilskuddsmidler som kommer friluftslivet til gode.

Når økonomiske stimuli kombineres med godt frivillig arbeid, er resultatene ofte overbevisende. I Sportsfiskets År hadde NJFF et mål om å få 200.000 nye personer ut på fisketurer. Nå kan vi  dokumentere at antallet fiskere økte med hele 300.000 gjennom prosjektåret. Det er også dokumentert at hver fisker var på flere fisketurer enn tidligere. En økning på til sammen 3.3 millioner fisketurer per år er et strålende resultat. Det er en god investering i den framtidige folkehelsen.

Vi registrerer med undring at de statlige bevilgningene til friluftslivstiltak er redusert i forslaget til statsbudsjett for neste år, og det i Friluftslivets År. Landsmøtet ber Stortinget om å legge til grunn våre dokumenterte resultater i tidligere friluftlivssatsinger, og minst opprettholde de statlige bevilgningene til disse formålene.»

Resolusjonen ble fattet av et enstemmig landsmøte. ​

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.