NJFF-suksess: Sportsfiske etter makrellstørje i sikte
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 05.11.2018 13:04
Oppdatert 06.11.2018 08:03
NJFF-suksess: Sportsfiske etter makrellstørje i sikte
NJFF jubler over fiskeridirektørens forslag om å avsette et kvantum på fem tonn til sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2019.

​​​​​​Fiskeridirektoratet holder reguleringsmøte 7. og 8. november i Bergen, hvor reguleringer av ulike fiskerier for 2019 skal diskuteres. Til dette møtet har Norges Jeger- og Fiskerforbund sendt innspill om fritidsfiske etter makrellstørje. NJFF har jobbet lenge med denne saken. Det er derfor svært gledelig å se at fiskeridirektøren har tatt med seg innspillet til reguleringsmøtet og åpner opp for et forslag om kvoter på fem tonn til dette.

NJFF skriver i innspillet

«NJFF mener en bør åpne for at inntil 30 lag med fritidsfiskere får delta i fisket etter makrellstørje i 2019, og at det avsettes en andel av den nasjonale kvoten til dette fisket. NJFF mener at dette fisket primært bør kombineres med en merking av makrellstørje med spaghetti-ankermerker for økt kunnskapsinnhenting om makrellstørja langs norskekysten.»​

Økte kvoter

Norge har fått tildelt en andel av kvoten for makrellstørje i noen år. I 2018 var kvoten 104 tonn. Kvoten vil etter det NJFF erfarer øke til 239 tonn i 2019, og om lag 300 tonn i 2020. NJFF har hele tiden ment at en del av kvoten bør avsettes til fritidsfiske. Vi mener at en fritidsfiskeandel av kvoten ikke vil påvirke det kommersielle fisket, og at tiden nå er overmoden for å få på plass et begrenset og legalt sportsfiske etter makrellstørje i Norge også. 

Det er fortsatt ordninger som må være på plass med hensyn til å åpne fisket. NJFF mener det er god tid til å få dette på plass innen forskriften må være ferdigstilt.​ Høstens forsøksfiske viste at det finnes mange sportsfiskere som oppfyller deltagerkravene med tanke på erfaring og tilgang til rett utstyr. 

Fiskeridirektoratets innstilling

«Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på 5 tonn til sports- og rekreasjonsfiske i 2019. Det er en forutsetning for fisket at makrellstørje som fanges og er levende eller levedyktig merkes med «spaghettimerker» slik at man kan skaffe seg økt kunnskap om bestanden. Merkingen forutsetter at de som skal merke makrellstørjen får tillatelse til dette av relevante myndigheter. Død og døende makrellstørje skal tas med til land, men vil ikke kunne omsettes. Hvert fartøy vil kun kunne lande en makrellstørje pr. dag. Fiskeridirektøren foreslår videre at tillatelse til å delta i fisket tildeles etter tilsvarende kriterier som ble satt i forbindelse med merkeforsøksfisket etter makrellstørje som Havforskningsinstituttet hadde i 2018.»​

​Ikke vedtatt

Forslaget er ikke vedtatt, men det er svært gledelig at det åpnes opp for sportsfiske i innstillingen. - Vi er spente og håper på et positivt resultat etter reguleringsmøtet, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. 

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.