NJFF øker satsningen på miljøvern
Publisert 17.11.2018 08:50
Oppdatert 19.11.2018 09:34
NJFF øker satsningen på miljøvern
Under helgens landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund ble det vedtatt en styrket innsats for miljøet fra organisasjonen. Særlig er det plastforurensing som skaper engasjement.

​​​NJFF Hordaland meldte inn saken til landsmøtet om økt fokus på miljøvern blant NJFFs medlemmer, og særlig da aktivitetsnivået på plastrydding ute i foreningene. Fylkeslaget i Hordaland har som kjent vært svært engasjert i marin plastforsøpling, ikke minst etter funnet av en død hval i skjærgården. Denne hvalen hadde magen full av plastsøppel. 

Økende truss​​​el​

Jegere og fiskere er avhengig av et velfungerende økosystem for å kunne drive jakt og fiske på bærekraftige bestander, også i fremtiden. Utfordringer knyttet til forsøpling og forurensning er en økende trussel mot økosystem, og dermed også vilt- og fiskebestander i Norge.​

Få organisasjoner er bedre rustet enn NJFF til å organisere ryddeaktiviteter langs elver, ved vann og i havområder. Med 575 lokalforeninger med lokal kjennskap og tilgang på båter er NJFF en viktig aktør i forhold til denne miljøproblematikken. Lokalt engasjement og kunnskap om nærområdene er en forutsetning for effektive ryddeaksjoner. 

Forbundsstyret og NJFF Hordaland trakk sine forslag. Det ble stemt mellom NJFF Buskeruds forslag og NJFF Nordlands forslag som var ganske likt forbundsstyret sitt. Nordlands forslag var følgende: NJFF skal fortsette sitt engasjement i forhold til sporløs ferdsel i naturen og bidra med informasjon og forebyggende aktiviteter. Organisasjonen skal være aktive i forhold til tilskuddsmidler til forebyggende tiltak, samt oppryddingstiltak. Eventuelle ryddetiltak skal årlig organiseres lokalt i regi av lokalforeningene. ​

NJFF Buskeruds forslag ble vedtatt i sak 8-8.

​​​

​Styret, skal evaluere NJFF sin totale miljøprofil og identifisere potensielle forbedringsområder. 

Informasjonsspredning og tilskuddsordninger skal bidre til å øke fokuset på miljøvern blant våre medlemmer

Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte. 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.