NJFF-organisasjonen skal utvikles
Publisert 04.10.2019 09:11
Oppdatert 07.10.2019 18:23
Tidligere i år nedsatte NJFFs forbundsstyre et organisasjonsutvalg som skal utrede viktige sider ved hele NJFF-organisasjonen og komme med forslag til tiltak for en positiv utvikling av denne gjennom de kommende årene.

​​​​​​​​​​​​​​Arbeidet skal være avsluttet med en rapport til Forbundsstyret høsten 2020. Da vil det være tid nok for å kunne ta eventuelt store og viktige forslag inn for NJFFs landsmøte i 2021.

Følgende personer er oppnevnt som utvalgsmedlemmer:


Arild Gjertsen, første nestleder i NJFFs forbundsstyre, Ann-Eva Isaksen, andre nestleder i NJFFs forbundsstyre, Bjørn Mathiesen, medlem av NJFFs forbundsstyre​      ​

Line.jpg camilamoseid.jpgHansBjarne.jpg
Line Lillebø Osfoss, fylkesleder i NJFF Oslo, Camilla Moseid, tidligere medlem av NJFFs kvinneutvalg​, Hans Bjarne Tennøy, nestleder Fræna JFF, Møre og Romsdal. 

VanjaFjerdingøy.jpg Terje.jpg​​

Vanja Fjerdingøy, ungdomsansvarlig i Sømna JFF og medlem av NJFFs barne- og ungdomsutvalg. Terje Wangsholm, fylkessekretær i NJFF Hordaland​.

NJFFs administrasjon tar seg av sekretariatsfunksjonene.

For å få bistand i sin virksomhet har organisasjonsutvalget opprettet 5 arbeidsgrupper. Disse har fått i oppdrag å utrede hvert sitt avgrensede men meget viktige saksområde. Arbeidsgruppene ledes av hvert sitt medlem fra organisasjonsutvalget. Arbeidsgruppene og deres sammensetning er som følger:​

Opplæringsvirksomheten

 • Bjørn Mathiesen, leder

 • Hans Jørgen Hvidsten, fylkesinstruktør hagle og rifle, Østfold

 • Harald Kvalvåg, diverse verv i Samnanger JFL, Hordaland

 • Anne-Mette Kirkemo, fylkessekretær i NJFF Buskerud

 • Svein Arve Pedersen, fylkesinstruktør i organisasjonsutvikling i NJFF Hedmark

 • Bjarne Huseklepp, fylkesinstruktør organisasjonsutvikling i NJFF Sogn og Fjordane

 • Hans Petter Dalby, ansatt som opplæringsutvikler i NJFFs administrasjon​

Klima og miljø

 • Camilla Moseid, leder

 • Johan Carsten Thiis, fylkesleder i NJFF Buskerud

 • Torill Brunsvik, leder i Smøla JFF, Møre og Romsdal

 • Bernt Øien, kasserer i NJFF Sør-Trøndelag

 • Steinar Høgaas, fylkesleder i NJFF Nordland

Demografi og urbanisering

 • Line Osfoss, leder

  Hans Bjarne Tennøy, Fræna JFF

 • Emil Andre Os, studieansvarlig i Solemskogen JFF, Oslo

 • Alf Erik Røyrvik, fylkesleder NJFF Sogn og Fjordane

 • Audun Håkedal, leder av jaktutvalget i Åsane JFF, Hordaland​

Medlemstilbud

 • Vanja Fjerdingøy, leder

 • Tore Engvik, diverse verv i Oslo JFF

 • Tommy Eriksson, ungdomsleder i Trøgstad JFF, Østfold

 • Erik Andreassen, leder av Øststranda JFF og fylkesinstruktør i organisasjonsutvikling i NJFF Akershus​

Vedtekter

 • Terje Wangsholm, leder

 • Tore Solheim, leder i Levanger JFL og nestleder i NJFF Nord-Trøndelag

 • Kim Louis Belaska, leder i Borre JFL, Vestfold

 • Olav Martin Mellemsæter, leder i Opdal JFL og styremedlem i NJFF Sør-Trøndelag

 • Tormod Nyquist, fylkesinstruktør organisasjonsutvikling i NJFF Østfold

Mange av personene i organisasjonsutvalget og arbeidsgruppene har også andre verv/posisjoner i organisasjonen vår.

Hver arbeidsgruppe har fått opprettet en fagkontakt i NJFFs administrasjon som selv kan bistå med relevant informasjon, eller fremskaffelse av faktaopplysninger fra andre.

Gruppene skal rapportere til organisasjonsutvalget senest ved utgangen februar 2020, slik at utvalget kan benytte disse utredningene i sin videre virksomhet. ​

I mandatet for organisasjonsutvalget som Forbundsstyret har vedtatt, er det lagt vekt på at hele organisasjonen skal inviteres til å delta i dette viktige utredningsarbeidet som utvalget er satt til. Når medlemmer, foreninger og fylkeslag i NJFF blir bedt om å bidra i disse viktige organisasjonsutredningene i månedene framover, vil vi sterkt anbefale at alle engasjerer seg. Dette gjelder hele organisasjonens framtid, og dermed også framtida for de norske jakt- og fiskeinteressene.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.