Ingen jegerprøver, og skytebanene fortsatt stengt for ordinær trening og stevner
Publisert 18.03.2020 11:14
Oppdatert 24.04.2020 10:18
Ingen jegerprøver, og skytebanene fortsatt stengt for ordinær trening og stevner
Koronasituasjonen pålegger oss å holde skytebanene stengt for all organisert aktivitet. Det rammer både jegerprøveutdanningen, ordinær skytetrening, og avleggelse av storviltprøven.

​​​​​​​​​​Koronaviruset satt en bråstopp for gjennomføringen av jegerprøvekurs.​ Miljødirektoratet har ikke åpnet for alternative modeller for gjennomføring av kurs. Det gir utfordinger både for de som er i gang med kurs som de ikke får fullført, og for alle de som hadde tenkt å ta jegerprøven denne våren, men som ikke har kommet i gang enda. 

Det er også utfordringer i forhold til å få avlagt storviltprøven.  I skyggen av koronautfordringen er alt satt på vent, og skytebaner er stengt for organisert aktivitet og arrangementer.  

​Direktoratet la 27.03 ut følgende informasjon på sine nettsider:  
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/skyteprover-pavirkes-av-pandemie
Her står det blant annet: "For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Miljødirektoratet vil fortløpende vurdere denne situasjonen."​

Miljødirektoratet har altså så langt konkludert med at det ikke gjøres endringer i eksisterende regelverk verken i forhold til gjennomføring av storviltprøven eller jegerprøven. Det betyr i praksis at alle jegerprøvekurs dessverre er satt på vent inntil videre, både planlagte og de som er i gang. Siden banene er stengt for arrangementer hvor personer samles fysisk, så blir det heller ingen organisert trening eller oppskyting til storviltprøven enn så lenge. 

NJFF henger på direktoratet for å finne løsninger, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om disse problemstillingene så snart det foreligger. ​

Hva med ulvejakta?

Jakttiden for ulvejakt utenfor sonen varer fram til ut mai.
I Utøvelsesforskriften står det om dette at:
«For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet.»

Jegeravgiften må imidlertid betales for nytt år og registrering som lisensjeger må også fornyes, jfr nettsak hos oss​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.