NJFF på plass på innspillskonferanse om plan for Oslofjorden
Publisert 20.11.2018 09:05
Oppdatert 20.11.2018 11:08
NJFF på plass på innspillskonferanse om plan for Oslofjorden
Innspillskonferansen 19. november 2018.
19. november holdt miljødirektoratet en konferanse hvor ulike brukere av Oslofjorden var invitert til å gi innspill. NJFF har jobbet lenge for en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden, og var selvsagt til stede.

Tiltak nødvendig for å redusere fiskedødelighet​

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er dramatisk. Planktonsamfunnet har blitt påvirket i ugunstig retning, samtidig som sel og skarv spiser enorme mengder ung torsk. Dødeligheten fra fritids- og yrkesfisket utgjør i tillegg en betydelig dødelighetsfaktor for bestanden. ​Nå foreslås det fredning av torsken i en periode, noe NJFF mener kan være fornuftig.​

Ikke bare livet i fjorden

På åpningen av innspillskonferansen pekte Miljøvernminister Ola Elvestuen på viktigheten av dette skal bli en helhetlig plan. Det betyr involvering av flere politikkområder, etater, forvaltningsområder og interessegrupper. Utover det åpenbare som dreier seg om forvaltning av det marine miljøet i og under vann, skal forvaltningsplanen for Oslofjorden også påvirke planarbeidet for all utbygging på land med vann, vei og avløp, jordbruk, industri – altså all virksomhet som på en eller annen måte berører fjorden. Departementet signaliseres svært høye ambisjoner for dette arbeidet, for ifølge Elvestuen skal forvaltningsplanen for Oslofjorden være klar i løpet av 2020! ​

Oslofjorden viktig for fritids- og sportsfiske

Verdien av Oslofjorden som friluftsområde er nesten uvurderlig. Det er nesten to millioner mennesker som har Oslofjorden i sitt «nærmiljø», og som bruker fjorden og tilgrensende områder flittig. Daglig gjennom mer eller mindre hele året benyttes områdene til båtliv, sports- og fritidsfiske, bading, padling, fuglekikking, kyststivandring og skøyte- og gåturer på isen vinterstid.

Oslofjorden byr på et utall av muligheter for fritids- og sportsfiske enten det er fiske med stang fra land eller båt eller fiske med garn og teiner i sjøen. Potensialet for å utvikle Oslofjordens som et sports- og fritidsfiskeområde er fortsatt betydelig. En god naturforvaltning er en forutsetning for et fortsatt aktivt friluftsliv rundt Oslofjorden. Fiskebestandene må forvaltes slik at de produserer et overskudd vi kan høste av. Uten fisk, ingen fiskere.

NJFFs vurdering

Det kan være riktig med dramatiske tiltak, men NJFF er sterkt imot nullfiskeområder hvor fiske etter andre arter enn torsk også forbys. Et eventuelt forbud bør kun gjelde torsk. NJFF ønsker å presisere at eventuelle forbud mot fiske etter torsk også må omfatte yrkesfiske. NJFF følger prosessen videre. 


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.