NJFF på størjemøte
Steinar Paulsen
Publisert 30.10.2018 14:45
Oppdatert 01.11.2018 09:55
NJFF på størjemøte
Slik kan en båt ut som er rigget for sportsfiske etter makrellstørje se ut. Her fra det svenske merkeprosjektet i 2017. Det er ikke akkurat lettspinnutstyr det går i og båtene som brukes er heller ikke fisekskøyter, som mange forbinder med det tradisjonelle havfiske. Til størjefiske trengs mer lettmanøvrerte og raskere båter. Foto: Peter Grahn.
Fredag 19. oktober var NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth og sportsfiskekonsulent Steinar Paulsen, i møte med Fiskeridirektoratet for å drøfte et eventuelt sportsfiske etter makrellstørje.

​​​Med på møtet var også Keno Ferter fra Havforskningsinstituttet, som orienterte om erfaringene fra høstens merkeprosjekt, der NJFF hadde en rolle som samarbeidsorganisasjon i prosjektet. Erfaringene fra dette forskningsfisket er relevant fordi fisket der foregikk med sportsfiskeredskap.

Krav til utstyr, båter og folk

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvordan et slikt fiske skal organiseres, hvem som skal kunne delta og hvilke krav det skal kunne stilles til båter, fiskere og utstyr. NJFF har tidligere gitt skriftlige innspill i saken og vist til erfaringer fra andre land og nå har man også konkret praktisk erfaring fra norskekysten som kan tas med i vurderingene. I tillegg har NJFF også hatt kontakt med norske fiskere som har bred erfaring fra dette fisket i andre havområder, noe som har vært meget nyttig.  

Avventende fra Fiskeridirektoratet

Siden dette fisket må reguleres helt ulikt alt annet fritidsfiske i Norge må Fiskeridirektoratet være sikre på at et eventuelt sportsfiske må være godt innenfor både internasjonale avtaler og det norske lovverket. En må blant annet få på plass et system for sikker fangstrapportering, og en ordning for utvelgelse og registrering av de som skal delta i fisket. Hvordan man skal håndtere fisk som avlives er også et spørsmål. Det er ikke tillat å omsette makrellstørje som er fanget under sportsfiske.

NJFF ser absolutt utfordringene rundt disse spørsmålene, men er ganske sikre på at det er mulig å finne gode løsninger på dette. NJFF mener blant annet at det kanskje kan være en løsning at fiskerne bidrar til å merke fisken med merker egnet til å feste etter en viss opplæring. Da vil fiskerne kunne bidra til kunnskap, en oppfyller ICCATs ønske om at en størst mulig grad av gjenutsetting. All fisk måles og rapporteres, men ikke levendedyktig fisk som skal avlives og tas til land trekkes fra kvoten.

Veien videre

NJFF vil nå komme med et innspill til reguleringsmøtet i november, med en del konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Når det gjelder utstyr og båter er det naturlig å bygge på det som lå til grunn for høstens merkeprosjekt. Det må fortsatt gås noen runder på hvor mange båter/team det skal gis lisens til, hvordan utvelgelsen skal forgå og ikke minst vil det handle om kvoter.

Økte kvoter

Det er ikke uten utfordringer å få på plass en ordning for fritidsfiske, men NJFF mener dette kan gjøres med marginal ressursbruk i forvaltning. En fritidsfiskeandel av kvoten vil i realiteten heller ikke påvirke det kommersielle fisket. Det er snakk om noen få tonn av en kvote som for 2019 vil bli 239 tonn og ca. 300 tonn i 2020. I 2018 var kvoten 104 tonn, hvorav 14 tonn ble avsatt til bifangst. Når kvoten nå igjen øker betydelig er det etter NJFFs syn opplagt at tiden er overmoden med hensyn til å få på plass et begrenset og legalt sportsfiske etter makrellstørje i Norge også.

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.