NJFF positive til havvindprosjekt
Publisert 22.08.2019 13:59
Oppdatert 22.08.2019 14:58
NJFF positive til havvindprosjekt
Staten går inn med støtte i hundremillionersklassen for å realisere flytende havvind i Norge. –Dette er bra, mener NJFF.

Equinor får hele 2,3 milliarder kroner i statsstøtte, som skal gå til presitsjeprosjektet, Hywind Tampen, for å bygge elleve flytende havvindmøller i Nordsjøen. Det var TU​ som først omtalte denne saken. 

Norges første havvindpark

Prosjektet vil bli verdens største flytende havvindpark. Havvind er stor industri i Europa, men alle parkene som bygges der er bunnfaste. Ingen andre er kommet lengre i utviklingen av flytende vind enn Equinor. Flytende havvind er en energiressurs som har et enormt potensial om den etter hvert blir konkurransedyktig med andre energikilder. ​

NJFF positive til havvind

Havvind er et alternativ til landbasert vindkraftverk som NJFF ønsker utviklet videre. Vi vil bevare den urørte naturen, og sikre områder for jakt, fiske og annet friluftsliv i fremtiden. Selv om det også er utfordringer knyttet til havvindutbygging som det må tas hensyn til, så innebærer ikke dette de samme store, irreversible naturinngrepene som landbasert vindkraft medfører​, sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF. 

Nei til landbasert vindkraft i norsk natur

Utbygging av ny fornybar energi er et satsingsområde for myndighetene, og det er viktig at NJFF har et engasjement for å sikre at hensynet til jakt- og fiskeinteressene blir ivaretatt. ​

NJFF fattet følgende vedtak 26. april 2019:

  • Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.
  • For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.
  • Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.​​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.