NJFF støtter skjerpede sanksjoner mot ulovlig fiske
Publisert 12.05.2020 08:55
Oppdatert 12.05.2020 08:58
NJFF støtter skjerpede sanksjoner mot ulovlig fiske
NJFF har sendt inn innspill til Energi og miljøkomiteen angående endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven.

​​​​​NJFF er Norges største organisasjon for sportsfiskere. Fritids- og sportsfiske er en av våre viktigste friluftslivsaktiviteter. Bærekraftig beskatning og gode bestander er en forutsetning for et varig og godt sportsfiske, derfor er det viktig å forvalte og bevare denne ressursen på best mulig vis slik at fiske fortsetter å være en fornybar ressurs.

Støtter skjerpet nivå på sanksjoner

NJFF har i samarbeid med Statens Naturoppsyn etablert og driftet appen Ulovlige Garn og nettstedet ulovligegarn.no . Der kan man rapportere inn antatt ulovlig satte garn. På denne måten har man fått en bedre oversikt over denne aktiviteten og man kan tidlig agere på varsel. – Dette har resultert i mange beslag og anmeldelser, men dessverre synes det ofte som om straffenivået for overtredelsene ikke er avskrekkende nok til å forhindre videre lovbrudd av samme art, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. NJFF støtter derfor at en får skjerpet nivået på de sanksjonene en kan pålegge lovbryterne.

Risikerer forbud mot nyttig hjelpemiddel i det moderne sportsfisket

NJFF støtter også innføringen av «avlivingsplikt» på fisk miljøforvaltningen mener ikke skal høre hjemme i en gitt lokalitet – eksempelvis pukkellaks. NJFF støtter imidlertid ikke forslaget om å forby bruk av blant annet keep-net og «karpesekk». Spesielt den såkalte karpesekken er et hjelpemidler som er laget for å kunne oppbevare fisk en har fanget skånsomt før den eventuelt settes tilbake igjen. Særlig benyttes dette hjelpemiddelet under fiske etter store individer av karpefisk og stor rovfisk som gjedde og gjørs som av ulike grunner skal gjenutsettes (f.eks. pga høye nivåer av miljøgifter), men det kan selvfølgelig benyttes også til en del andre arter.

Gjennom å la fisken restituere i nettet kan en forsikre seg om at fisken er kvikk nok til å svømme videre. Den fisken som ikke henter seg inn avlives skånsomt. – Et forbud mot bruk av et slikt hjelpemiddel er et skritt tilbake i en utvikling blant sportsfiskere mot en mer dyrevennlig behandling av fisk som skal gjenutsettes, sier Fjeldseth. –  Man burde snarere oppfordre til, og gi opplæring i, enn å forby det. Erfaring viser at fisken roer seg raskt i nettet og dermed ser ut til å restituerer raskere, sier Fjeldseth. NJFF ber derfor om en revurdering av dette forslaget om forbud mot et svært nyttig hjelpemiddel

Les hele innspillet fra NJFF her (PDF)

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.